Reklama

Reklama

Zwiększenie celu redukcji emisji. Jest poprawka KE

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek (17 września) plan w sprawie podniesienia celu redukcji emisji na 2030 r. z 40 do 55 proc. Zmiany mają objąć m.in. unijny system handlu uprawnieniami do emisji, efektywność energetyczną budynków, OZE oraz normy CO2 dla samochodów.

- Naszym celem jest dojście do 55 proc. redukcji do 2030 r., co utoruje drogę do neutralności klimatycznej do 2050 r. - mówił na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący KE ds. Zielonego Ładu Frans Timmermans.

Dodatkowo KE zapowiedziała, że do czerwca przyszłego roku przedstawi propozycje szeregu zmian w prawie UE, które będą służyć realizacji nowego celu. Chodzi m.in. o rewizję i rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz dostosowanie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i ram dotyczących emisji pochodzących z użytkowania gruntów.

Reklama

KE chce też zmian dotyczących efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz zaostrzenia norm emisji CO2 dla pojazdów drogowych.

Reklama

Reklama

Reklama