Reklama

Reklama

TSUE oddalił skargę Węgier. Chodzi o rezolucję Parlamentu Europejskiego

Unijny Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Węgier na rezolucję Parlamentu Europejskiego. Dotyczyła ona wszczęcia procedury stwierdzenia, że zaistniało wyraźne ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia.

12 września 2018 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wniosku wzywającego Radę Unii Europejskiej do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 traktatu, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się UE. Akt ten spowodował wszczęcie procedury przewidzianej w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), mogącej prowadzić do zawieszenia określonych praw wynikających z przynależności danego państwa członkowskiego do Unii.

Władze Węgier stojące na stanowisku, iż przy obliczaniu oddanych głosów Parlament powinien był uwzględnić wstrzymujących się od głosu, wniosły skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności tej rezolucji.

Reklama

Trybunał w składzie wielkiej izby oddalił tę węgierską skargę w czwartek. Orzekł, że do celów ustalenia, czy została uzyskana większość dwóch trzecich oddanych w tym głosowaniu głosów, o której mowa w traktacie unijnym, nie jest konieczne uwzględniać wstrzymujących się parlamentarzystów.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama