Reklama

Reklama

Słowa wiceszefowej PE o "finansowym zagłodzeniu Polski". Europosłowie PiS reagują

Europosłowie PiS napisali list do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego w sprawie słów wiceszefowej PE Katariny Barley dotyczących Polski i Węgier. Wskazują, że doszło do złamania regulaminu PE, co uzasadniałoby odwołanie jej z funkcji.

Europosłowie informują, że list powstał w związku z wywiadem udzielonym 30 września radiu Deutschlandfunk przez wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Katarinę Barley.

"W tym wywiadzie pani Barley, mówiąc w kontekście Polski i Węgier, powiedziała: 'Wir müssen ihn aushungern finanziell'. Słowo aushungern, oznaczające "zagłodzić", jest nie tylko niestosowane lub bezmyślne: jest to podżegająca i prowokacyjna zniewaga wobec dwóch narodów, które zostały wygłodzone w żywej pamięci. Określenie "finanziell" nie może też umniejszyć szoku, z jakim jej oświadczenie spotkało się w Polsce, na Węgrzech i gdzie indziej" - napisali w liście.

Reklama

Europosłowie PiS zaznaczają, że jak dotąd Barley odmówiła przeproszenia za oświadczenie.

"Cokolwiek myśli o rządach Polski i Węgier, kontekst jej uwag nie może usprawiedliwiać niewrażliwości i braku szacunku wobec dwóch narodów, które cierpiały przez większość XX wieku. Wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego obowiązują normy postępowania, w tym art. 10 ust. 1 Regulaminu, który stanowi, że 'Postępowanie posłów charakteryzuje się wzajemnym szacunkiem i opiera się na wartościach i zasadach określonych w traktatach, a zwłaszcza w Karcie praw podstawowych. Posłowie szanują godność Parlamentu i nie szkodzą jego reputacji'" - zauważyli w liście.

Europosłowie napisali też, że są przekonani, iż uwagi Barley stanowią "poważne naruszenie zasad postępowania, które uzasadnia wcześniejsze zakończenie sprawowania urzędu na podstawie art. 21".

"Nie ma uzasadnienia, aby wiceprzewodniczący Parlamentu traktował dwa państwa członkowskie z taką pogardą. W związku z tym zawiadamiamy o naszym zamiarze poruszenia tej kwestii na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących w tym tygodniu" - wskazali.

Art. 21 regulaminu PE mówi, że stanowiąc większością trzech piątych oddanych głosów, reprezentujących co najmniej trzy grupy polityczne, Konferencja Przewodniczących może przedstawić Parlamentowi wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, kwestora, przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji, przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego delegacji międzyparlamentarnej lub każdej innej osoby wybranej do sprawowania funkcji w PE, jeśli uzna, że poseł ten dopuścił się poważnego uchybienia. Parlament stanowi w sprawie tego wniosku większością dwóch trzecich oddanych głosów, stanowiącą większość członków PE.

Z Brukseli Łukasz Osiński 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy