Reklama

"Right2Water". Pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stała się prawem

Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę w sprawie wody pitnej. Nowe prawo stanowi odpowiedź na inicjatywę obywatelską "Right2Water" na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej i wysokiej jakości wody z kranu.

Inicjatywę obywatelską "Right2Water" podpisało ponad 1,8 mln osób. Jak podał PE, jest to tym samym pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stała się prawem.

Państwa członkowskie UE będą musiały zapewniać nieodpłatny dostęp do wody pitnej w budynkach publicznych. Klienci restauracji, stołówek i usług gastronomicznych powinni otrzymywać wodę do picia za darmo lub za niską opłatą.

Państwa unijne powinny również starać się poprawić dostęp do wody bieżącej grupom znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i grupy mniejszościowe.

Reklama

Poprawa jakości

Woda z kranu powinna nadawać się do bezpośredniego spożycia i należy zachęcać do korzystania z niej, a więc trzeba poprawić jej jakość poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych limitów dla niektórych zanieczyszczeń, np. ołowiu.

Do początku 2022 roku Komisja Europejska sporządzi wykaz substancji lub związków, których wpływ na zdrowie ludzkie budzi obawy społeczne lub naukowe, a następnie będzie monitorować proces ich eliminowania z wody. W wykazie znajdą się m.in. środki farmakologiczne, związki zaburzające gospodarkę hormonalną i mikrocząsteczki plastiku.

KE ustanowi również europejskie wykazy substancji dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.

Państwa członkowskie UE będą pilnować, aby środki podejmowane w celu wdrożenia nowych norm wybierane były w sposób ostrożny i w żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

- 20 lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby ją zaktualizować i zaostrzyć wymagania w odniesieniu do niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła zanieczyszczenia dotychczas nieobecne. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zawarte w dyrektywie przepisy dotyczące mikrocząsteczek plastiku i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A- powiedział luksemburski europoseł sprawozdawca Christophe Hansen.

Ponad 600 mln euro rocznie

Dyrektywa wejdzie w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Kraje unijne będą miały dwa lata na jej wdrożenie.

Według KE mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść gospodarstwom domowym w UE oszczędności w wysokości ponad 600 mln euro rocznie. Jeśli wzrośnie zaufanie obywateli do wody wodociągowej, zmniejszy się ilość odpadów plastikowych związanych z korzystaniem z wody butelkowanej, co zmniejszyłoby również ilość śmieci w morzu. Butelki plastikowe są jednym z przedmiotów jednorazowego użytku najczęściej spotykanych na europejskich plażach.

Z Brukseli Łukasz Osiński

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy