Reklama

Reklama

Emmanuel Macron chce reformy Unii Europejskiej

"Europa jest zbyt słaba, zbyt wolna, zbyt nieskuteczna" - powiedział we wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron, który przedstawił w przemówieniu na Sorbonie w Paryżu nowe inicjatywy w celu odnowy i zacieśnienia integracji w Unii Europejskiej.

Wśród jego pomysłów znalazł się europejski urząd azylowy, który przyspieszy i zharmonizuje rozpatrywanie wniosków składanych przez uchodźców; wspólny program finansowania integracji i szkoleń dla uchodźców; europejska straż graniczna; europejska obrona cywilna do walki z klęskami żywiołowymi; lepsza współpraca służb wywiadowczych i powołanie dla nich europejskiej akademii; wspólny budżet obronny.

"Jedyną drogą ku przyszłości jest ponowne ustanowienie fundamentów suwerennej, zjednoczonej i demokratycznej Europy" - powiedział Macron.

Wspólna obrona

Prezydent Francji opowiedział się również za wzmocnieniem Unii Europejskiej w wymiarze obrony i bezpieczeństwa, poprzez powołanie unijnej "wspólnej siły interwencyjnej", wspólny budżet obronny i jednolitą doktrynę działania.

Reklama

Wspólny budżet strefy euro

Macron opowiedział się we wtorek za osobnym budżetem strefy euro, dzięki któremu kraje wspólnej waluty będą mogły finansować wspólne inwestycje i zapewnić strefie stabilność w przypadku kryzysów.

Macron zaproponował też powołanie ministra finansów strefy euro.

Jego zdaniem, budżet strefy euro byłby zasilany przede wszystkim dzięki opodatkowaniu gigantów internetowych takich jak Facebook, Amazon czy Google w krajach, gdzie uzyskują one dochody, a nie tam, gdzie są zarejestrowane. Jako drugie źródło wskazał tzw. podatek węglowy związany z emisjami CO2. Nie wykluczył, że w dalszej kolejności budżet strefy euro byłby finansowany z budżetów krajowych.

Macron opowiedział się także za utworzeniem jednolitego unijnego rynku cyfrowego oraz za powołaniem europejskiej agencji innowacji, która będzie wspierała w UE internetowe firmy typu start-up i finansowała badania nad sztuczną inteligencją.

Macron zaproponował także wprowadzenie w UE podatku od transakcji finansowych i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób nowych środków na pomoc rozwojową.

Francuski prezydent wystąpił na Sorbonie w Paryżu z przemówieniem, w którym nakreślił swoją wizję wzmocnienia i odbudowy integracji europejskiej. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy