Reklama

Reklama

PE: Konfiskata majątków oligarchów. Nowe pomysły na pomoc Ukrainie

Europosłowie zaapelowali o zajęcie i konfiskatę aktywów rosyjskich oligarchów oraz o zwiększoną elastyczność unijnego budżetu. Europejscy politycy uznali, że aktualne instrumenty budżetowe UE nie wystarczają, by złagodzić negatywne skutki wojny w Ukrainie.

Przyjmując rezolucję w sprawie gospodarczych i społecznych konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę dla UE, europosłowie podkreślili, że sama wojna oraz "uzasadnione sankcje wobec Rosji i Białorusi stanowią poważne zagrożenie dla ożywienia gospodarczego UE po pandemii". Dlatego - jak ocenili - należy "pomóc gospodarstwom domowym i firmom oraz utrzymać poparcie obywateli dla działań podejmowanych przeciwko Rosji i innych działań wspierających Ukraińców".

Europarlamentarzyści twierdzą, że istniejące narzędzia, takie jak NextGenerationEU, SURE (wsparcie ograniczające ryzyko bezrobocia w sytuacji wyjątkowej) czy system elastyczności budżetu UE, nie są wystarczające, by złagodzić negatywne skutki wojny i koszty, jakie UE poniosła w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ: UE nałoży sankcje na Rosję mimo sprzeciwu Węgier?

Pojawił się zatem apel o wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków dla przedsiębiorstw energetycznych, zajęcie i konfiskatę aktywów rosyjskich oligarchów oraz o zwiększenie elastyczności budżetu UE.

- Wieloletnie ramy finansowe powinny zostać zmienione, a zasady pomocy publicznej stosowane bardziej elastycznie, poziom gwarancji UE w programie InvestEU powinien zostać zwiększony, a Komisja powinna być gotowa do zaproponowania nowych programów, jeśli okaże się to konieczne - wskazali posłowie w rezolucji.

Posłowie wzywają również UE do odegrania wiodącej roli w tworzeniu Funduszu Powierniczego Solidarności z Ukrainą.

Posłowie podkreślają również, że wzrost płac powinien uwzględniać długoterminowy wzrost inflacji i wydajności, aby utrzymać siłę nabywczą gospodarstw domowych. Ich zdaniem należy również stworzyć tymczasowy europejski pakiet wspomagający politykę socjalną, koordynujący zestaw środków i działań mających na celu wzmocnienie systemów opieki społecznej i ochrony socjalnej w UE.

Nowe instrumenty pomocy Ukrainie

Europosłowie postulują utworzenie nowego, specjalnego funduszu europejskiego. Fundusz Autonomii Strategicznej dla Europy miałby finansować transgraniczną infrastrukturę energetyczną, produkcję i efektywność energii odnawialnej, bezpieczeństwo cybernetyczne, konkurencyjność przemysłu, bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zrównoważony rozwój.

Posłowie zauważają również, że byli europejscy politycy, tacy jak były premier Finlandii Esko Aho, były premier Francji Francois Fillon i były kanclerz Austrii Wolfgang Schuessel, zrezygnowali ostatnio ze stanowisk w rosyjskich firmach; stanowczo domagają się, aby inni, tacy jak była minister spraw zagranicznych Austrii Karin Kneissl i były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, zrobili to samo.

Reklama

Reklama

Reklama