Reklama

Reklama

Dramatyczny skutek wojny. Liczba głodujących wzrośnie o 7,8 mln

Wojna w Ukrainie, a konkretnie wywołany nią globalny wzrost cen żywność i energii, w tragiczny sposób odbije się na najuboższych mieszkańcach Ameryki Łacińskiej. Według ONZ liczba głodujących wzrośnie o 7,8 mln.

W następstwie wojny odsetek mieszkańców Ameryki Łacińskiej cierpiących niedostatek wzrośnie w tym roku do 33,7 proc., a skazanych na skrajne ubóstwo i głód - do 14,9 proc. Jest to wzrost o 1,6 proc. w pierwszym przypadku i o 1,1 proc. w drugim. 

Tak brzmi ogłoszona w poniedziałek w stolicy Chile, Santiago, prognoza Komisji Gospodarcza ONZ ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL), która wskazuje również na szybko rozkręcającą się w tym roku w regionie spiralę inflacji, która już w kwietniu wyniosła 8,1 proc., przy czym banki zapowiadają jej prawdopodobne przyspieszenie.

Reklama

Wojna w Ukrainie. "Skala ubóstwa i nędzy będzie znacznie większa aniżeli przed wybuchem pandemii COVID-19

Z prognozy tej wynika, że do 86,4 mln mieszkańców regionu skazanych już obecnie na skrajną nędzę dołączy jeszcze 7,8 miliona ludzi.

Konkluzja raportu brzmi: "Skala ubóstwa i nędzy będzie znacznie większa aniżeli przed wybuchem pandemii Covid-19, co znacznie pogarsza prognozy dotyczące poprawy sytuacji".

"Inflacja - stwierdza raport komisji - uderzyła nie tylko w najbiedniejszych, lecz także w klasę średnią, ponieważ udział wydatków na żywność w strukturze spożycia w regionie wzrasta w miarę topnienia siły nabywczej".

"Ameryka Łacińska, m.in. wskutek (spowodowanych wojną na Ukrainie) zakłóceń w funkcjonowaniu dostaw międzynarodowych i wzrostu kosztów transportu oraz napięć gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami - czytamy w konkluzji tego dokumentu - skazana jest na powrót do powolnego tempa wzrostu gospodarczego z lat 2014-2019, kiedy średni roczny przyrost gospodarczy wynosił zaledwie 0,3 proc".

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy