Reklama

Kolejne warunki dla von der Leyen. Tym razem od socjalistów

Grupa Socjalistów i Demokratów postawiła kandydatce na szefową KE Ursuli von der Leyen warunki, od spełnienia których uzależnia poparcie dla niej. Frakcja chce m.in. gwarancji dla nakładania na kraje członkowskie za łamanie praworządności sankcji powiązanych z funduszami UE.

PAP zapoznała się z treścią liczącego sześć stron listu, który grupa wysłała do von der Leyen. Podpisała się pod nim liderka frakcji, Hiszpanka Iratxe Garcia.

Czego domagają się socjaliści?

Socjaliści domagają się w nim od von der Leyen gwarancji, że KE pod jej przewodnictwem wprowadzi nowe środki wspierania rządów prawa, praw podstawowych, równości i różnorodności.

"Wśród pierwszych kroków musi znaleźć się propozycja nowego kompleksowego mechanizmu na rzecz praworządności z sankcjami powiązanymi z funduszami UE, strategia równości i różnorodności, przyjęcie regulacji o przeciwdziałaniu dyskryminacji i realizowanie Konwencji Stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" - czytamy w liście.

Reklama

Grupa domaga się również, aby w przyszłej KE "co najmniej 50 proc. komisarzy było kobietami".

Socjaliści chcą też "zakończenia reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego opartego na solidarności, wzmocnienia i zwiększenia finansowania na rzecz poszukiwań i ratownictwa, zaproponowania nowych przepisów dotyczących wiz humanitarnych oraz wydania wytycznych w sprawie pomocy humanitarnej". Ich zdaniem nowa Komisja "musi opracować nowe bezpieczne i legalne kanały migracji".

Frakcja stawia też żądania w kwestiach środowiskowych, m.in. ambitny program dotyczący celów redukcji emisji. Chce, aby UE zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Domaga się, by unijna gospodarka stała się neutralna klimatycznie do 2050 roku i w tej kwestii też chce od von der Leyen zobowiązań. Domaga się ponadto, aby co najmniej 30 proc. unijnego budżetu przeznaczane było na wydatki związane z klimatem.

Wśród postulatów dotyczących gospodarki socjaliści domagają się m.in. ustanowienia osobnego budżetu dla strefy euro. W kwestii reform podatkowych chcą, żeby jednomyślność w Radzie UE zastąpiona została większością kwalifikowaną.

Zwracają się też o zobowiązanie dotyczące wprowadzenia głosowania większością kwalifikowaną w sprawach polityki zewnętrznej UE, tak by "UE działała jako prawdziwy podmiot globalny".

"Prosimy o wyjaśnienie swojego stanowiska"

"Grupa Socjalistów i Demokratów nie jest gotowa do przyjęcia ostatecznego stanowiska w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. Prosimy o wyjaśnienie swojego stanowiska na piśmie w kwestiach poruszonych w tym liście" - piszą socjaliści, zwracając się do von der Leyen.

Zaznaczają, że stanowisko S&D w sprawie poparcia będzie uzależnione od poziomu ambicji w zakresie wprowadzania zmian potrzebnych Europie. "Musimy widzieć, że podejmie pani konkretne zobowiązania dotyczące naszych kluczowych żądań, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie poprzeć pani kandydatury" - podkreślają.

Z Brukseli Łukasz Osiński

PAP

Reklama

Reklama

Reklama