Reklama

Reklama

Powstały zespoły prokuratorów w związku ze szczytem NATO i ŚDM

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski powołał dwa zespoły prokuratorów do podejmowania działań podczas szczytu NATO w Warszawie oraz 31. Światowych Dni Młodzieży - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.

Zespoły powołano na mocy zarządzenia prokuratora krajowego; oba zespoły mają funkcjonować w ramach Prokuratury Krajowej.

Jednemu z zespołów - jak poinformowano - będzie przewodniczył dyrektor Biura Prezydialnego PK prok. Przemysław Funiok. Zespół ten "zajmuje się opracowaniem zasad reagowania jednostek prokuratury w przypadku poważnych zdarzeń zaistniałych podczas" szczytu NATO i ŚDM.

Jak wyjaśniono, w kompetencjach tego zespołu ma znaleźć się opracowanie zasad reagowania w przypadkach: zbiorowego zakłócenia porządku publicznego, zdarzeń mogących wywołać panikę w tłumie, katastrofy w ruchu drogowym lub kolejowym. "Monitorowany ma być też stan przygotowania prokuratorów do przeprowadzenie postępowań przygotowawczych w wypadku popełnienia przestępstw związanych z tymi spotkaniami" - dodano w komunikacie.

Reklama

Na czele drugiego zespołu stanął zastępca prokuratora generalnego prok. Marek Pasionek. Zespół ten został powołany do podejmowania czynności procesowych podczas szczytu NATO i ŚDM "w wypadku: katastrofy w ruchu lotniczym, zdarzeń związanych z bezprawnym użyciem broni palnej lub ładunku wybuchowego, zdarzeń dotyczących uprowadzenia osób i ataków na organy państwowe dokonanych za pomocą narzędzi teleinformatycznych".

Szczyt NATO, pod przewodnictwem sekretarza generalnego sojuszu Jensa Stoltenberga, odbędzie się 8-9 lipca w Warszawie. Wezmą w nim udział przywódcy państw i rządów 28 krajów członkowskich oraz państw partnerskich.

Z kolei Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbędą się w dniach 26-31 lipca. 27 lipca wizytę w Polsce rozpocznie papież Franciszek. Do początku czerwca chęć przyjazdu na ŚDM zadeklarowało 575 tys. osób ze 185 krajów, z czego 248 tys. przeszło do tzw. drugiej fazy, czyli wybrało i w większości opłaciło pakiety obejmujące noclegi i wyżywienie. 

Reklama

Reklama

Reklama