Reklama

Reklama

Agencja Wywiadu przewodniczy służbom specjalnym NATO

Agencja Wywiadu w 2016 roku przewodniczy Cywilnemu Komitetowi Wywiadowczemu NATO. W jego skład wchodzi ponad 40 cywilnych służb wywiadowczych i bezpieczeństwa państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego.

Przewodnictwo służb jednego kraju trwa rok. AW jest podczas przewodzenia komitetowi służbą wiodącą - dowiedziała się PAP w Agencji. Ze strony polskiej współprzewodniczy komitetowi ABW.

Civilian Intelligence Committee (CIC) powstał w NATO w 2010 r. Jest jedną z trzech głównych struktur wywiadowczych NATO - obok Wojskowego Komitetu Wywiadowczego (Military Intelligence Committee - MIC) oraz Rady Zarządzającej ds. Wywiadu (Intelligence Steering Board - ISB}.

Powstanie CIC miało wzmocnić rolę cywilnych służb specjalnych w NATO, gdzie wcześniej kluczową rolę odgrywały służby wojskowe. Zdaniem Agencji konieczność zacieśniania współpracy wywiadowczej państw członkowskich NATO i zwiększenia wymiany informacji wywiadowczych udowodniły m.in. konflikt na Ukrainie i zagrożenia terrorystyczne w Europie i jej najbliższym otoczeniu.

Reklama

Agencja Wywiadu zamierza koordynować prace CIC nad dostosowaniem sojuszniczych struktur współpracy wywiadowczej do nowych wyzwań. Przewodnictwo ma też służyć budowie pozytywnego wizerunku polskich służb specjalnych w NATO.

AW zapewniła, że przewodnictwo w komitecie będzie jednym z priorytetów jej pracy w 2016 r. Przypomniała też, że polskie przewodnictwo przypada w roku, w którym w Warszawie 8 i 9 lipca ma się odbyć szczyt Sojuszu.

Reklama

Reklama

Reklama