"Miłosierdzie. Instrukcja obsługi" Odcinek 5: Radość

Osiemdziesięcioletniemu emerytowanemu nauczycielowi zmarła żona. Mężczyzna całkowicie się po tym załamał. Dlatego sąsiedzi postanowili jakoś mu pomóc i go rozweselić. Zorganizowali remont, żeby jego mieszkanko uczynić bardziej znośnym do życia. Remont z małego przerodził się w kapitalny. Po jego zakończeniu staruszek zaskoczył wszystkich.

Hasłem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie są słowa z Ewangelii św. Mateusza: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". O odpowiedź na pytania "czym jest miłosierdzie" i "jak być miłosiernym" poprosiliśmy księdza Mirosława Toszę, założyciela działającej w Jaworznie "Wspólnoty Betlejem". Z naszych rozmów powstał sześcioodcinkowy cykl "Miłosierdzie. Instrukcja obsługi".

W oficjalnej modlitwie ŚDM znalazła się następująca prośba: "Ojcze miłosierny, (...) naucz nas nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym" - to ona właśnie jest inspiracją dla kolejnych odcinków.

Jak nieść radość smutnym? Jak ona zmienia życie człowieka? Z opowieści ks. Mirka płynie prosty wniosek - radość się udziela.

***

Modlitwa na 31. Światowe Dni Młodzieży:

"Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka".
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Zobacz wcześniejsze odcinki:Strona główna INTERIA.PL

Polecamy