Reklama

Reklama

Szef Straży Granicznej: Na ŚDM wzmożone kontrole m.in. na lotniskach

Podczas Światowych Dni Młodzieży funkcjonariuszy Straży Granicznej na lotniskach wspierać będą przedstawiciele służb granicznych innych krajów - mówi PAP komendant główny Straży Granicznej Marek Łapiński. W lipcu przywrócona zostanie kontrola na granicy wewnętrznej Polski.

W Straży Granicznej został powołany zespół koordynujący przygotowania tej formacji do zapewnienia bezpieczeństwa szczytu NATO (8 i 9 lipca w Warszawie) oraz ŚDM (od 26 do 31 lipca w Krakowie). W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele Komendy Głównej SG oraz przedstawiciele Nadwiślańskiego i Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG.

"Ponieważ szacuje się, że na Światowe Dni Młodzieży do Polski może przyjechać od 2,5 do 3 mln uczestników, ważne jest skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji" - podkreślił w rozmowie z PAP nowy szef SG.

Reklama

"W tym szczególnym okresie wzmożonego ruchu granicznego zadaniem Straży Granicznej będzie zapewnienie sprawnej kontroli granicznej na wszystkich odcinkach granicy, ponieważ dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas ŚDM i szczytu NATO zostanie ona tymczasowo przywrócona również na granicy wewnętrznej" - powiedział mjr Łapiński.

Kontrola zostanie przywrócona - od 2 do 31 lipca - na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z: Niemcami, Słowacją, Czechami i Litwą, a także w portach i na lotniskach.

Komendant poinformował, że przygotowane zostały projekt rozporządzenia, a także harmonogram zadań związanych z przywróceniem kontroli na granicach wewnętrznych, opisujący zakres i miejsca prowadzenia działań kontrolnych.

Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na trasach przecinających granicę. Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o mobilne patrole Straży Granicznej, wykorzystujące pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy. Są one wyposażone w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji narkotyków oraz urządzenia do kontroli radiometrycznej.

Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy - inaczej niż na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, wobec wytypowanych osób na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby innych państw. Przywrócenie kontroli - jak zapewnia SG - nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny.

Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo - dowód osobisty lub paszport. Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy.

W przypadku zidentyfikowania osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski.

"W dobie realnego zagrożenia terroryzmem, w czynnościach związanych z kontrolą osób przylatujących do Polski niemal z całego świata, funkcjonariuszy Straży Granicznej w portach lotniczych wspierać będą przedstawiciele służb granicznych innych krajów" - podkreślił Łapiński.

W zeszłym roku w Polsce ruch graniczny odbywał się w 72 przejściach, w tym: 19 drogowych, 14 kolejowych, 18 morskich, 1 rzecznym i 20 lotniczych. Na granicy z Rosją działało 7 przejść, z Białorusią - 13, z Ukrainą - 14, na morskiej - 18 i na lotniczej - 20.

Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji organizacji międzynarodowych imprez masowych.

Grzegorz Dyjak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama