Reklama

Reklama

Sprawdzian szóstoklasisty

Zakończył się sprawdzian szóstoklasisty 2015

Uczniowie klas szóstych zakończyli pisanie sprawdzianu szóstoklasisty 2015. W tym roku przystąpiło do niego prawie 350 tys. uczniów z całej Polski. Niebawem na naszej stronie opublikujemy rozwiązania zadań, które pojawiły się na tegorocznym sprawdzianie.

Na języku polskim uczniowie mieli m.in. napisać opowiadanie na temat "Tajemnicze pudełko". Na matematyce najtrudniejsze okazały się trzy zadania otwarte. Jak wynika z relacji uczniów, w jednym z takich poleceń należało obliczyć koszt wysłanych wiadomości sms, w innym - oszacować, ile trzeba kupić worków z ziemią do skrzynek w ogrodzie.

W tym roku egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Uczniowie na ich rozwiązanie mieli 80 minut.

Po części pierwszej nastąpiła prawie godzinna przerwa. Po niej uczniowie rozpoczęli drugą część sprawdzianu - egzamin z języka obcego, który trwał 45 minut.

Reklama

O rezultatach sprawdzianu uczniowie dowiedzą się najpóźniej do 29 maja. Jest to termin, do którego okręgowe komisje egzaminacyjne powinny przesłać do szkół wyniki. 

W dniu zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia o wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.

Rozwiązania zadań tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty 2015 opublikowane zostaną na portalu Interia około godzinny 13:30 i 15:30 w specjalnym raporcie SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY!Reklama

Reklama

Reklama