Reklama

Reklama

Sprawdzian szóstoklasisty

Sprawdzian szóstoklasistów

Ponad 360 tys. szóstoklasistów z ok. 13,5 tys. szkół podstawowych w całej Polsce przystąpiło do pisemnego sprawdzianu. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Ponad 360 tys. szóstoklasistów z ok. 13,5 tys. szkół podstawowych w całej Polsce przystąpiło do pisemnego sprawdzianu. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.Sprawdzian rozpoczął się po godz. 9.00 i trwał 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu mógł być przedłużony o 30 minut.

- Jest spokojnie - powiedziała tuż przed rozpoczęciem sprawdzianu wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka. Zapewniła, że wszystko odbywa się zgodnie z procedurami i do CKE nie dotarły żadne niepokojące sygnały dotyczące przeprowadzenia sprawdzianu.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma skontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

Reklama

Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do sprawdzianu w wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - 4 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok.

Jeżeli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych i społecznych wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy uczeń zostanie przyjęty do szkoły. Sprawdzianu nie można powtórzyć, jeśli uczeń uzyska słaby wynik.

- To sprawdzian, dzięki któremu nauczyciele będą mogli zobaczyć efekty swojej pracy, rodzice ocenić, czego nauczyło się ich dziecko, a nauczyciele gimnazjów przygotować  odpowiedni program do przyszłej pracy - powiedziała w czwartek w "Sygnałach dnia" Programu Pierwszego Polskiego Radia minister edukacji Krystyna Szumilas.

Wyniki uzyskane przez uczniów ze sprawdzianu umieszczone będą na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; szóstoklasiści dostaną je na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami.

W związku ze sprawdzianem czwartek może być dniem wolnym od lekcji w szkołach podstawowych. Decyzję z tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

Arkusz sprawdzianu szóstoklasisty

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy