Reklama

Reklama

Sprawdzian szóstoklasisty

CKE podała wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Średni wynik uzyskany z matematyki podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu to 54 proc., z języka polskiego to 71 proc., i z języka angielskiego również 71 proc.

Tegoroczni uczniowie VI klas szkół podstawowych są drugim i ostatnim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i pisał sprawdzian w nowej formule. Zgodnie z zapowiedzią MEN, sprawdzian ma zostać zlikwidowany. 

Reklama

Jak poinformował we wtorek wiceminister edukacji Maciej Kopeć, projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty likwidującej sprawdzian jest już po konsultacjach społecznych i międzyresortowych. 

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Drugą częścią sprawdzianu był test z wybranego przez ucznia języka obcego. 

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Szóstoklasiści, którzy nie mogli napisać go 5 kwietnia, muszą to zrobić w drugim - dodatkowym terminie - 2 czerwca. 

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego; w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on uczył w wybranej szkole. 

Zaświadczenia wydane przez CKE z wynikiem uzyskanym ze sprawdzianu uczniowie dostaną 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. 

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów z matematyki to 61 proc.; z polskiego - 73 proc.; z języka angielskiego - 78 proc., z niemieckiego - 70 proc., z rosyjskiego - 72 proc., z francuskiego - 74 proc. 

Dowiedz się więcej na temat: sprawdzian szóstoklasisty | CKE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama