Reklama

Reklama

Sprawdzian szóstoklasisty

CKE podała terminy sprawdzianów i matur

Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 8 kwietnia, egzamin gimnazjalny w dniach 27-29 kwietnia, a matury od 4 do 28 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2009/2010.

Zgodnie z kalendarzem ogłoszonym przez dyrektora CKE Krzysztofa Konarzewskiego, sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 8 kwietnia. Uczniowie kończący szkołę podstawową, którzy nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w tym dniu z powodów zdrowotnych lub losowych, będą mogli zrobić to w drugim terminie - 8 czerwca.

8 kwietnia będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 27-29 kwietnia. 27 kwietnia uczniowie będą rozwiązywać test z wiedzy humanistycznej, 28 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 29 kwietnia - z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych gimnazjalistów, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono w dniach 8-10 czerwca.

Reklama

27-29 kwietnia będą dniami wolnymi od zajęć w gimnazjach.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, a egzaminów ustnych do 28 maja.

4 maja przeprowadzony będzie egzamin pisemny z języka polskiego. Rano (o godz. 9) przystąpią do niego maturzyści zdający na poziomie podstawowym, a po południu (o godz. 14) na poziomie rozszerzonym. 5 maja będzie egzamin z matematyki: rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony, a 6 maja egzamin z języka angielskiego: rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony. Na 7 maja rano wyznaczono egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie (oba poziomy), po południu - z historii sztuki (oba poziomy).

10 maja odbędzie się rano egzamin z biologii (oba poziomy), po południu z historii muzyki (oba poziomy); 11 maja - rano z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, po południu z niemieckiego na poziomie rozszerzonym; 12 maja - rano z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym; 13 maja - rano z geografii (oba poziomy), po południu - z wiedzy o tańcu (oba poziomy); 14 maja z języka rosyjskiego - rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony.

17 maja będzie rano egzamin z historii (oba poziomy), po południu - z chemii (oba poziomy); 18 maja rano - z informatyki (oba poziomy), po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej (oba poziomy); 19 maja z języka francuskiego - rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony; 20 maja - rano z fizyki i astronomii (oba poziomy), po południu - z filozofii (oba poziomy); 21 maja - z języków mniejszości narodowych, języka kaszubskiego i języka włoskiego (poziomy podstawowe rano, rozszerzone po południu).

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 22 maja.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

Dodatkowe terminy pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 7-11 czerwca i 14 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 19-25 sierpnia.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe przeprowadzone zostaną w styczniu i czerwcu. 19 stycznia przeprowadzony będzie egzamin pisemny dla absolwentów wszystkich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w styczniu; w dniach 20-22 stycznia - egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół policealnych, 26 stycznia - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w czerwcu, przeprowadzony będzie 21 czerwca; egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół licealnych - w dniach 22-25 czerwca, a praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 29 czerwca.

Szczegółowy kalendarz egzaminacyjny w roku szkolnym 2009/2010 dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl

Matura 2009 - zobacz nasz raport specjalny!

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy