Reklama

Reklama

Znamy szczegóły opinii Komisji Weneckiej

Po zapoznaniu się z opinią ekspertów prawa konstytucyjnego Rady Europy, Komisja Wenecka - po zbadaniu ostatnich zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym - stwierdza, że "osłabianie wydajności Trybunału podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa" - czytamy w przekazanym Interii przez rzecznika Rady Europy komunikacie.

W opinii Komisji Weneckiej zaznaczono, że zarówno poprzedni, jak i obecny polski parlament podjął działania niezgodne z konstytucją.

Na konferencji prasowej po ogłoszeniu opinii przewodniczący Komisji Weneckiej powiedział, że partia rządząca i opozycja muszą podjąć dialog. Podkreślił również, że pierwszą rekomendacją Komisji jest opublikowanie środowego wyroku TK.

Szczegóły opinii

Wskazano, że jedną z części konfliktu, która "nierozerwalnie łączy się z późniejszymi zmianami", było powołanie nadmiernej liczby sędziów Trybunału [na początku października ub. roku - red.]. Komisja Wenecka wezwała polski parlament do znalezienia rozwiązania w oparciu o zasadę praworządności przy poszanowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama

Jak dalej napisano, wymagana do przyjęcia orzeczeń większość dwóch trzecich sędziów Trybunału uniemożliwi pracę nad pilnymi sprawami. Dotyczące tych kwestii poprawki "zagroziłyby nie tylko praworządności, ale również funkcjonowaniu systemu demokratycznego".

9 marca Trybunał Konstytucyjny sam stwierdził, że te zmiany są niekonstytucyjne, i uchylił je - przypomniano, zaznaczając, że rząd ogłosił, że nie opublikuje tego orzeczenia.

Krytyczne wnioski

Po godz. 16.00 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Komisji Weneckiej.

- Wczoraj nasi raportujący odbyli długie spotkanie z przedstawicielami władz Polski, by wymienić się opiniami i wysłuchać ich komentarzy - powiedział dziennikarzom przewodniczący Buquicchio, rozpoczynając konferencję. Wyraził też wdzięczność dla Warszawy za "owocną wizytę w Polsce" i możność odbycia spotkań, które pozwoliły na opracowanie szkicu opinii KW.

- Wersja opinii, która wyciekła, została jak widać wyposażona w poprawki, co jest rzeczą normalną (...) i przyjęliśmy ją dziś rano. Nie było zbyt wiele różnic między jedną a drugą opinią" - powiedział Gianni Buquicchio, nawiązując do faktu, że szkic opinii wyciekł do mediów.

- Tak czy inaczej wersja ostateczna jest obowiązującą wersją opinii. Mimo wszystko wnioski są bardzo krytyczne - podkreślił.

Gianni Buquicchio zaznaczył, że po podczas wizyty w Polsce zwrócił uwagę na dwa główne problemy Polski.

- Macie dwa problemy: kryzys prawny, konstytucyjny, ale też kryzys polityczny - podkreślił. - Musicie zjednoczyć wszystkie siły polityczne, aby razem rozwiązać tę sytuację - dodał.

- Pozwolę sobie zwrócić się do wszystkich sił politycznych w Polsce o konstruktywność - powiedział Buquicchio.

Podczas konferencji prasowej Buquicchio podziękował za otwartość ministra Konrada Szymańskiego. Powiedział, że wiceszef MSZ "wydaje się bardzo mocno zaangażowany w rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego w Polsce". Nie zgodził się z jednocześnie z jego uwagą, że opinia Komisji jest jednostronna. Przewodniczący oświadczył, że Komisja Wenecka jest neutralna politycznie.

- Trybunał Konstytucyjny musi być w stanie pracować i wykonywać swoją rolę strażnika konstytucji. Jego wyroki muszą być wdrażane, muszą być publikowane. To wszystko jest rzeczą niezmiernie ważną dla demokracji w Polsce - podkreślił podczas konferencji przewodniczący Komisji Weneckiej.

"Może to pogłębić kryzys konstytucyjny w Polsce"


"Komisja Wenecka uważa, że tak bezprecedensowy ruch może dalej pogłębić kryzys konstytucyjny w Polsce" - napisano. W opinii stwierdzono, że TK "miał prawo zająć się tymi poprawkami, nie stosując ich w tym przypadku".

Przypomniano także, że delegacja Komisji Weneckiej pojawiła się w Polsce na wniosek Witolda Waszczykowskiego, polskiego ministra spraw zagranicznych.

Na zakończenie przytoczono słowa sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjoerna Jaglanda: "Opinia Komisji Weneckiej daje nam podstawy, by rozpocząć dialog z Polską, który będę kontynuował, kiedy odwiedzę Warszawę na początku kwietnia".

Zapisy ostatecznej opinii

"Demokracje konstytucyjne potrzebują mechanizmu kontroli i równowagi. W związku z tym, tam, gdzie został ustanowiony sąd konstytucyjny, jednym z centralnych elementów dla zapewnienia kontroli i równowagi w państwie jest niezależny Trybunał Konstytucyjny, którego rola jest szczególnie ważna w czasach silnych większości politycznych" - czytamy w opinii Komisji Weneckiej, która wpłynęła do redakcji Interii.

"Komisja Wenecka z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszyscy rozmówcy, z którymi spotkali się przedstawiciele delegacji w Warszawie, wyrazili swoje zobowiązanie do utrzymania roli Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta nadrzędności konstytucji w Polsce" - czytamy w opinii. "Jednak tak długo, jak kryzys konstytucyjny będzie trwał i destabilizował prace Trybunału Konstytucyjnego i dopóki Trybunał Konstytucyjny nie może wykonywać swojej pracy w sposób efektywny, w niebezpieczeństwo jest nie tylko praworządność, ale także jest demokracja i prawa człowieka" - uważają przedstawiciele komisji.  

W opinii Komisji Weneckiej należy jak najszybciej znaleźć rozwiązanie obecnego konfliktu.

Komisja wzywa zarówno przedstawicieli sejmowej większości, jak i opozycji do dołożenia wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji.

Tekst opinii Komisji Weneckiej w języku polskim dostępny jest TUTAJ

Cały tekst ostatecznej opinii w języku angielskim znajdziesz TUTAJ

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje