Reklama

Reklama

​Wydział Prawa UW o rażących naruszeniach konstytucji

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się działaniom naruszającym podstawy demokratycznego państwa prawa.

Wcześniej podobna uchwała wyszła z wydziału prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, macierzystej uczelni prezydenta Andrzeja Dudy.

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW w swoim dokumencie zarzuca Andrzejowi Dudzie, rządowi oraz parlamentowi podejmowanie działań, "które podważają konstytucyjne zasady podziału władz i legalizmu oraz godzą w niezależność Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłość sędziów, naruszając tym samym podstawy demokratycznego państwa prawa".

Uchwała wylicza sześć rażących naruszeń ze strony obozu rządzącego:

Reklama

- podjęcie przez Sejm bez jakiejkolwiek podstawy prawnej uchwał stwierdzających nieważność wyboru pięciu sędziów TK,

- odmowę przyjęcia ślubowania od trzech sędziów TK przez prezydenta, mimo stwierdzenia przez TK ważności ich wyboru,

- niezastosowanie się Sejmu do postanowienia TK o wstrzymaniu z wyborem nowych sędziów do czasu rozstrzygnięcia o zgodności z konstytucją wyboru z 8 października,

- pośpieszne przyjęcie ślubowania od nowych sędziów, których tryb wyboru budzi poważne konstytucyjne wątpliwości,

- "niedopuszczalne zaniechanie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego" przez Radę Ministrów,

- rażące naruszenie konstytucji przez Prezydenta RP przy ułaskawianiu osób skazanych nieprawomocnym wyrokiem sądu.

"Jako nauczyciele akademiccy, wychowawcy kolejnych pokoleń prawników, wspólnie z reprezentantami studentów i doktorantów naszego Wydziału, stwierdzamy, że działania te są dowodem lekceważenia prawa, zachętą do jego instrumentalnego traktowania oraz przyczyniają się do obniżenia jego rangi jako źródła i gwarancji wolności obywatelskich" - czytamy w uchwale.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne