Reklama

Reklama

Wojewoda pomorski unieważnił stanowisko Rady Miasta Słupska ws. TK

​Wojewoda pomorski unieważnił kwietniowe stanowisko Rady Miasta Słupska, w sprawie stosowania się samorządu do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Miasto ma miesiąc na ustosunkowanie się do tej decyzji.

Jak poinformowała w piątek PAP Anna Zając z biura prasowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wojewoda pomorski Dariusz Drelich uznał, że stanowisko słupskich radnych zostało przyjęte "z istotnym naruszeniem prawa".

"W ocenie organu nadzoru brak jest powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mogłyby upoważniać organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia zakwestionowanego aktu. W przedmiotowym stanowisku nie wskazano bowiem żadnego przepisu prawa, który mógłby stanowić podstawę prawną do jego zajęcia" - napisał m.in. wojewoda w piśmie skierowanym do słupskich radnych.

Reklama

W przyjętym 27 kwietnia przez słupską Radę Miasta stanowisku zapisano, że "przy podejmowaniu uchwał (Rada) stosować się będzie do treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 'Monitor Polski'".

W stanowisku podkreślono też, że "zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne".

W rezolucji radni zwrócili się też do prezydenta Słupska, aby "w działalności Urzędu Miejskiego Słupsku oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniane były wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, także te, które nie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 'Monitor Polski'".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miasta w Słupsku ma miesiąc na ustosunkowanie się do decyzji wojewody.

Niemal identyczne, jak to słupskie stanowiska przyjęły też na przełomie kwietnia i maja rady miast Sopotu oraz Gdańska. "Te stanowiska są jeszcze analizowane" - powiedziała PAP Anna Zając.

9 marca Trybunał Konstytucyjny uznał, że grudniowa nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS - wprowadzająca m.in. nowe zasady orzekania w pełnym składzie oraz wyznaczania terminów rozpatrywania spraw - narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany. Mimo to TK wydaje kolejne wyroki, choć przedstawiciele władz mówią, że TK powinien orzekać zgodnie z grudniową nowelą. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy