Reklama

Reklama

Komisja Wenecka w Polsce: Trwa spotkanie z KRS

W poniedziałek przed południem rozpoczęło się spotkanie delegatów Komisji Weneckiej z przedstawicielami prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej delegaci Komisji rozmawiali już z władzami Sądu Najwyższego, natomiast jej szef z prezydentem Andrzejem Dudą.

Rozmowy mają posłużyć Komisji do wypracowania opinii ws. nowelizacji ustawy o TK.

Ze strony KRS w spotkaniu, które rozpoczęło się po godz. 11, bierze udział przewodniczący Rady Dariusz Zawistowski oraz członkowie jej prezydium: Krzysztof Wojtaszek, Andrzej Adamczuk, Gabriela Ott, Ewa Preneta-Ambicka i Waldemar Żurek. Po rozmowach planowany jest briefing rzecznika prasowego KRS.

Delegacja Komisji Weneckiej (Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo) przebywa w poniedziałek i wtorek z wizytą na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Wizyta delegacji odbywa się w ramach prac nad opinią nt. zmian w prawodawstwie polskim odnoszących się do Trybunału Konstytucyjnego, o wydanie której 23 grudnia 2015 r. wystąpił MSZ.

Reklama

Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej. Działa od 1990 r. Zrzesza 60 państw.

Delegaci Komisji Weneckiej spotkali się już w poniedziałek z władzami Sądu Najwyższego.

Z kolei, jak poinformowała Alicja Seliga z biura KRS, w trakcie spotkania z Radą do rozmów ma dołączyć przewodniczący Komisji Gianni Buquicchio z Włoch, który od godz. 9 rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą.

Delegaci Komisji mają zaplanowane jeszcze spotkania z: Ministrem Sprawiedliwości, Trybunałem Konstytucyjnym, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a także z władzami Sejmu i Senatu. W planach jest też spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Ze strony Komisji Weneckiej w spotkaniach poza przewodniczącym Komisji uczestniczą: szef wydziału sprawiedliwości konstytucyjnej w sekretariacie Komisji Schnutz Rudolf Duerr z Austrii, a także członkowie Komisji: Christoph Grabenwarter z Austrii, Jean-Claude Scholsem z Belgii.

Kontrowersyjna nowelizacja

Waszczykowski zwrócił się do Komisji Weneckiej w grudniu ub.r. w związku z nowelizacją ustawy o TK, która stanowi m.in., że Trybunał co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (zgodnie z poprzednimi przepisami pełny skład to co najmniej 9 sędziów). W składzie siedmiu sędziów będą badane m.in. skargi konstytucyjne i pytania prawne sądów. Orzeczenia pełnego składu będą zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak do tej pory - zwykłą. Terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane będą w TK według kolejności wpływu.

Projekt nowelizacji złożyli w Sejmie 15 grudnia posłowie PiS, 22 grudnia po burzliwej debacie nowelizację uchwalił Sejm, 24 grudnia Senat nie wprowadził do niej poprawek. Prezydent podpisał nowelizację 28 grudnia, tego dnia została ona opublikowana i weszła w życie.

24 grudnia MSZ poinformowało, że minister spraw zagranicznych zwrócił się (dzień wcześniej) do Komisji Weneckiej o opinię "na temat zagadnień prawnych będących przedmiotem prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym". Wniosek do Komisji Waszczykowski uzasadniał przekonaniem, iż "Trybunał Konstytucyjny jest jednym z ważnych elementów ładu instytucjonalnego Rzeczpospolitej i należy jak najszybciej zakończyć narosłe wokół niego kontrowersje".

Po przygotowaniu przez delegację projektu opinii będzie on przedmiotem obrad podczas kolejnej sesji plenarnej Komisji Weneckiej. Odbędzie się ona 11-12 marca w Wenecji. MSZ podkreśla, że opinia Komisji nie ma charakteru wiążącego, ale "zostanie wzięta bardzo poważnie pod uwagę" i "stanie się przedmiotem merytorycznej refleksji".

Sąd Najwyższy po spotkaniu z Komisją

Zmiana składu Trybunału Konstytucyjnego związana z uchwałami Sejmu w tej sprawie oraz grudniowa nowelizacja ustawy o TK - znalazły się wśród tematów poruszonych podczas poniedziałkowego spotkania władz Sądu Najwyższego z delegacją Komisji Weneckiej.

"Pierwsza prezes SN (Małgorzata Gersdorf) przedstawiła swoją opinię na temat zmian, które dokonały się w ostatnim czasie odnoszące się do TK" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu rzecznik SN Dariusz Świecki.

Jak dodał, chodziło przede wszystkim o kwestie związane ze zmianą składu TK i uchwałami Sejmu unieważniającymi poprzedni wybór sędziów Trybunału. "W tym zakresie członkowie Komisji Weneckiej zainteresowani byli kwestią prawną, czy w naszym porządku prawnym parlament ma uprawnienia do zmiany uchwał, które podjął w przedmiocie wyboru sędziów TK parlament poprzedniej kadencji" - mówił Świecki.

"Odpowiedź była taka, że w polskim porządku prawnym do tej pory nie było takiej praktyki" - dodał rzecznik SN.

Relacjonując przebieg spotkania, Świecki powiedział, że członkowie KW pytali też, czy wybór poprzednich sędziów TK jest ważny i jaka jest przyczyna, że prezydent nie odebrał od nich ślubowania. "Przedstawiliśmy nasze stanowisko odnośnie procedury powoływania sędziów TK oraz tego - także o czym wypowiedział się już TK w swoim orzeczeniu (3 grudnia - PAP) - że ci sędziowie powołani przez Sejm poprzedniej kadencji są sędziami TK w pełnym tego słowa znaczeniu" - powiedział rzecznik SN.

Dodał, że delegacja pytała także o zmiany w grudniowej nowelizacji ustawy o TK, dotyczące sprawności postępowania przed Trybunałem.

Pytano m.in. o brak vacatio legis tej ustawy i czy w polskim porządku prawnym są jakieś normatywne uregulowania dotyczące odroczenia ustaw.

"Nasza odpowiedź była taka, że zasadą dobrej legislacji powinno być vacatio legis, a tylko w sytuacjach wyjątkowych ustawodawca może postanowić o natychmiastowym wejściu ustawy w życie; naszym zdaniem taka wyjątkowa sytuacja w tym przypadku nie zachodziła" - powiedział sędzia Świecki.

"Z pytań, które były formułowane pod naszym adresem, wynikało, że członkowie Komisji Weneckiej są bardzo dobrze zorientowani w naszej sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym i mają rozeznanie co do istoty i funkcji, jaką pełni Trybunał" - podsumował spotkanie sędzia Świecki.

Dodał, że w spotkaniu - oprócz władz SN - uczestniczyli przedstawiciele MSZ.

Dowiedz się więcej na temat: KRS | Komisja Wenecka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje