Reklama

Reklama

Komisja Wenecka przyjęła opinię ws. nowelizacji ustawy o TK

Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, znana pod nazwą Komisja Wenecka, przyjęła ostateczną opinię na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. Opinia została przyjęta z poprawkami. Szczegóły na razie nie są znane. - Opinia nie jest pomyślna dla Polski - zdradził wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

- Opinia różni się od projektu. Są poprawki - powiedział przewodniczący Komisji Gianni Buquicchio. Na godz. 16 Komisja zapowiedziała konferencję prasową oraz prezentację opinii na temat TK.

- Tezy kluczowe pozostały takie, jakie były i to jest kontrowersyjna opinia w naszym przekonaniu - zdradził z kolei wiceszef MSZ Konrad Szymański. Pytany, czy w jego ocenie, opinia Komisji Weneckiej jest niepomyślna dla rządu, powiedział: "Myślę, że ona (opinia) jest niepomyślna dla Polski, ponieważ problem konfliktu konstytucyjnego, to nie jest mecz, w którym ktoś jest wygranym, a ktoś jest przegranym".

Reklama

- W kilku miejscach doceniamy złagodzenie języka, doceniamy zwrócenie uwagi na znacznie szerszy kontekst tego kryzysu - powiedział wiceminister, który uczestniczył w obradach KW jako jeden z przedstawicieli polskiej delegacji. Dodał, że na niektóre z wątpliwości "można odpowiedzieć przez dalszy dialog z komisją". - Dziś członkowie Komisji lepiej rozumieją intencje polskiego rządu - zaznaczył.

- Komisja Wenecka powtórzyła na zasadzie pełnego odwzorowania, skopiowania, rację tylko i wyłącznie jednej ze stron, wydaje się dość złożonego problemu, dość złożonej dyskusji, konfliktu, opinii czysto prawniczych. To jest odrobinę zaskakująca sytuacja - powiedział Szymański.

Jak ocenił, Komisja Wenecka mogła odegrać rolę ułatwiającą rozwiązanie problemu kryzysu konstytucyjnego w Polsce. - Nie wykorzystała tej okazji, to jest stracona szansa, ponieważ (Komisja) powtórzyła racje, które są obecne w polskiej debacie od bardzo, bardzo dawna i nie posuwają tej sprawy w żaden sposób do przodu - podkreślił wiceszef MSZ.

- Obawiam się, że ta opinia (Komisji) tylko utrwali przekonanie opozycji, że można załatwić tę sprawę przy pomocy ingerencji, instrumentów międzynarodowych czy organizacji europejskich. To nie jest dobra metoda. Wolałbym, aby po dzisiejszym spotkaniu było bardziej jasne, że potrzebujemy w tej sprawie kompromisu wewnętrznego w Polsce. Bez gotowości do kompromisu, my tej sprawy po prostu nie załatwimy - mówił Szymański.

Wiceszef MSZ zapewnił jednocześnie, że rekomendacje Komisji Weneckiej będą bardzo poważnie potraktowane przez rząd. - Będą one przedmiotem intensywnych prac parlamentarnych i istotnym punktem odniesienia do tego, co może stać się w przyszłości, jeżeli chodzi o ustrój polskiego sądownictwa konstytucyjnego - zaznaczył.

Opinia nie ma charakteru wiążącego, lecz zawierać będzie propozycje i rekomendacje. Według informacji podanych przez Komisję, do jej opinii i zawartych w nich rekomendacji stosuje się 90 procent krajów.

13 tez polskiego stanowiska

Wcześniej w piątek do mediów wyciekł dokument pt. "Argumenty ws. projektu opinii Komisji Weneckiej w sprawie nowelizacji ustawy z 25 czerwca 2015 r. o TK", który na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Weneckiej miała zaprezentować strona polska. Polskie stanowisko zawierało 13 punktów:

1. Wyjście poza zakres wniosku (strona polska tłumaczy, że minister Witold Waszczykowski zwracając się o opinię do Komisji Weneckiej, prosił jedynie o opinię ws. samej nowelizowanej ustawy, a nie całego zamieszanie wokół Trybunału, które ma miejsce w Polsce). 

2. Brak obiektywizmu (zdaniem strony polskiej, Komisja zebrała opinie jedynie od funkcjonujących już wcześniej członków TK, nie rozmawiała natomiast z sędziami wybranymi przez PiS)

3. Polityczny charakter niektórych wypowiedzi Komisji

4. Błędna ocena znaczenia ślubowania (zdaniem polskiego stanowiska, Komisja przyjęła, że ślubowanie jest jedynie formalnością, natomiast - w polskim prawie - jest jednym z niezbędnych elementów do tego, by wybrana osoba mogła zająć określone stanowisko) 

5. Możliwość nieprzyjęcia ślubowania (ustawa odróżnia sędziego - osobę wybraną na sędziego i sędziego - osobę, od której prezydent przyjął ślubowanie)

6. Skutek utraty mocy obowiązującego przepisu

7. Niewiążący charakter uzasadnienia (Komisja za wiążące uznała zarówno sentencję wyroku, jak i jego uzasadnienie. Zdaniem strony polskiej rząd jest zobowiązany wyłącznie do wypełnienia wyroku sądu. Uzasadnienie zaś jest niewiążące)

8.  Brak możliwości wydania postanowienia tymczasowego (TK może wydać postanowienie)

9. Brak domniemania niekonstytucyjności

10. Kolejność wpływu dokumentów (zdaniem polskiej strony, Komisja nie wzięła pod uwagę, że zasada ta dotyczy tylko wniosków składanych przez polityków, nie dotyczy natomiast skarg konstytucyjnych)

11. Liczebność składu pełnego TK (polska strona zakłada, że w ubiegłych latach były sprawy, które rozpatrywano w składzie 13, a nawet 15 sędziów, czyli takim, jaki został zaproponowany w nowej ustawie)

12. Niezasadna krytyka powrotu do poprzednich zasad wyboru sędziów TK

13. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Szef RE odwiedzi Polskę

Niedługo po przyjęciu przez Komisję Wenecką opinii ws. nowelizacji ustawy o TK sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland poinformował na Twitterze, że na początku kwietnia odwiedzi Polskę. Podczas wizyty będzie omawiał m.in. sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Przyjęta "ekspercka opinia Komisji Weneckiej jest podstawą do nawiązania dialogu z Polską, który będę kontynuować, gdy na początku kwietnia odwiedzę Polskę" - napisał Jagland.

Opinia na wniosek Polski

O wydanie opinii na temat ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 roku zwrócił się do Komisji Weneckiej, która jest organem doradczym Rady Europy, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Kilkanaście dni temu projekt opinii, zawierający wiele krytycznych uwag na temat nowelizacji ustawy, został wysłany do polskiego MSZ oraz do członków Komisji Weneckiej i 60 krajów, które oni reprezentują.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że kilkanaście zapisów tej nowelizacji ustawy o TK, autorstwa PiS, jest niekonstytucyjnych. TK uznał, że cała nowela jest sprzeczna m.in. z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji.

Reklama

Reklama

Reklama