Reklama

Reklama

Borys Budka proponuje kompromis ws. Trybunału Konstytucyjnego

​Borys Budka proponuje kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Były minister sprawiedliwości sugeruje, by Sejm ponownie wybrał trzech sędziów na trzy miejsca, które w ciągu najbliższego roku zwolnią odchodzący sędziowie.

Borys Budka mówił w radiowej Trójce, że w ten sposób PiS mógłby na przykład wybrać tych sędziów, których powołał w tej kadencji. Jego zdaniem, obecnie nie są oni sędziami Trybunału, bo zostali wybrani nielegalnie. Prezydent nie przyjął bowiem przyrzeczenia od trzech sędziów, których Trybunał uznał potem za legalnie wybranych.

- Samo odebranie orzeczenia od nielegalnie wybranej osoby nie czyni ją sędzią Trybunału Konstytucyjnego - mówił gość Trójki. Jego zdaniem, nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS nie może być uznana za konstytucyjną, bo Trybunał podlega przede wszystkim Konstytucji RP, a w dalszej kolejności ustawom.

Reklama

Propozycję złożył też Kazimierz Michał Ujazdowski

Wczoraj kompromisową propozycję w sprawie Trybunału złożył europoseł PiS Kazimierz Michał Ujazdowski. Jego kolega partyjny, Jacek Sasin, skrytykował ją jednak potem i ogłosił, że to autorski pomysł tego polityka.

O godzinie 9:00 rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, na którym rozpatrzy on nowelizację PiS, zaskarżoną przez posłów PO, PSL i Nowoczesnej, a także przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Sądownictwa.

W Trybunale nie pojawi się przedstawiciel Sejmu ani rządu. Minister sprawiedliwości wycofał też opinię byłego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.

Ziobro wycofał z TK krytyczną wobec noweli opinię PG

Przypomnijmy, że w piątek Ziobro wycofał z TK krytyczną wobec noweli opinię b. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta i złożył wniosek o odroczenie posiedzenia TK o 14 dni. Jak podał rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, wniosek o odroczenie uzasadniony jest "czasem potrzebnym do zajęcia stanowiska w tej sprawie".

W poniedziałek Rzepliński powiedział, że jako przewodniczący rozprawy podjął decyzję o jej nieodraczaniu. Nie podał szczegółów. Podało je trzy godziny później biuro TK, informując, że wniosek o odroczenie, który wpłynął do Trybunału w piątek w godzinach popołudniowych, Trybunał rozpozna na wtorkowej rozprawie. "Wniosek Prokuratora Generalnego został przesłany uczestnikom postępowania" - czytamy w informacji biura TK.

We wcześniejszej rozmowie z PAP prezes TK mówił też, że brak pisemnych stanowisk w całej sprawie Sejmu i Rady Ministrów niczego nie zmienia. - TK bardzo żałuje, że ich nie ma, ale to nie wstrzymuje rozpoznania sprawy - dodał.

Poprzednik Zbigniewa Ziobry na funkcji prokuratora generalnego w przedstawionej w lutym opinii dla TK uznał, że nowelizacja jest niekonstytucyjna w kilkunastu punktach.

Pismo od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

Na stronach TK w poniedziałek zamieszczono pismo od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (z 4 marca), w którym informuje on prezesa Trybunału, że przedstawiciel Sejmu nie weźmie udziału w rozprawie. Stanowisko to uzasadnia m.in. tym, że TK wyznaczył sprawę "wbrew normie" z noweli ustawy o TK stanowiącej o rozpoznawaniu spraw według kolejności wpływu, jak również, że wyznaczony pełny skład sędziowski nie jest pełnym, 13-osobowym składem, w rozumieniu tej noweli. " Sejm nie weźmie udziału w tak ukształtowanym postępowaniu" - napisał Kuchciński.

W ub. tygodniu przewodniczący komisji ustawodawczej Marek Ast (PiS) powiedział, że w sytuacji, "gdy TK proceduje niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie ma możliwości udziału Sejmu w tym postępowaniu. Decyzja, czy przekazać TK stanowisko, należy jednak do marszałka Sejmu" - zaznaczył. 

We wtorek i środę TK ma badać nowelizację ustawy o TK z grudnia 2015 r. autorstwa PiS - zaskarżoną przez posłów PO, PSL i Nowoczesnej, I prezes Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajową Radę Sądownictwa.

Nowelizacja, której pierwsze czytanie odbyło się 17 grudnia 2015 r., została uchwalona przez Sejm - przy sprzeciwie opozycji - 22 grudnia 2015 r. Senat nie wniósł do niej poprawek. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 28 grudnia 2015 r. Jeszcze tego samego dnia ustawę opublikowano i - z uwagi na brak vacatio legis - tym samym weszła ona w życie.

Ustawa stanowi m.in., że TK co do zasady orzeka o konstytucyjności aktów normatywnych w pełnym składzie co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej dziewięciu sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej - zwykłą.

W składzie 7 sędziów będą badane skargi konstytucyjne, pytania prawne sądów oraz sprawy zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawy. Terminy rozpatrywania wniosków mają być wyznaczane w TK według kolejności wpływu.

Spór budzi sposób rozpatrzenia na rozprawie

Ponadto przyjęto, że Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie już stwierdzać wygaśnięcia mandatu sędziego, lecz przygotowywać dla Sejmu wniosek o jego złożenie "w szczególnie rażących przypadkach"; postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK można będzie wszczynać także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości, którzy wcześniej nie mieli takiego prawa. Nowelizacja wykreśliła z ustawy rozdział zatytułowany: "Postępowanie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP".

Ponieważ badana przez TK ustawa dotyczy funkcjonowania Trybunału, spór budzi sposób jej rozpatrzenia na rozprawie. Chodzi o kwestię ewentualnego zastosowania przepisów nowelizacji ustawy o TK podczas wyrokowania Trybunału w tej sprawie.

Prezes TK Andrzej Rzepliński pytany w styczniu o rozstrzyganie tej sprawy nie odpowiedział wprost, czy nowelizację zbada na podstawie wyłącznie konstytucji, czy też z uwzględnieniem tej nowelizacji. Powołał się na artykuł konstytucji, że sędziowie TK "w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji".

W styczniu TK uznał, że zbada nowelę na rozprawie w 12-osobowym składzie. Zdania odrębne do tej decyzji złożyło dwoje sędziów TK wybranych w grudniu 2015 r.: Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski. Wskazywali, że postępowanie w sprawie nowelizacji zostało wszczęte już po dniu jej wejścia w życie, więc orzekanie powinno odbywać się w składzie co najmniej 13 sędziów.

Opinie "amicus curiae" ("przyjaciela sądu") przekazały TK Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja Batorego. Wskazały na - ich zdaniem - niekonstytucyjność poszczególnych zapisów nowelizacji.

Od wielu tygodni trwa kryzys wokół TK, który od końca listopada nie wydaje innych orzeczeń niż związanych ze sprawami TK.

Konstytucja mówi jasno, że sędziów w TK jest 15

3 grudnia 2015 r. TK uznał za zgodne z konstytucją przepisy regulujące wybór trzech sędziów wybranych w październiku 2015 r. przez poprzedni Sejm w miejsce sędziów, których kadencja upłynęła 6 listopada 2015 r. TK uznał też wtedy, że głowa państwa ma obowiązek "niezwłocznego" odebrania ślubowania od każdego nowo wybranego sędziego.

PO i część prawników mówiła, że prezydent musi teraz zaprzysiąc tych trzech "październikowych" sędziów. Prezes Rzepliński zapowiedział wówczas, że nie będzie wyznaczał do orzekania wybranych 2 grudnia 2015 r. i zaprzysiężonych przez Dudę pięciu nowych sędziów TK - dopóki nie wyjaśni się sprawa zaprzysiężenia trzech sędziów "październikowych".

Konstytucja mówi jasno, że sędziów w TK jest 15; zaprzysiężenie jeszcze trzech to złamanie konstytucji - mówił prezydent Duda. Jak dodawał, obecnie "w tej sprawie wszystko w zasadzie" zależy od parlamentu; ocenił, że opozycji nie zależy na kompromisie. Pytany, czy oczekuje czegoś od prezesa Rzeplińskiego, powiedział, że tego, by "zakończył tę żenującą sytuację, którą niestety sam tworzy".

7 stycznia br. TK umorzył sprawę uchwał Sejmu o wyborze 2 grudnia 2015 r. przez obecny Sejm 5 sędziów w miejsce tych wybranych w październiku oraz o braku mocy prawnej tamtego wyboru. W związku z tym Rzepliński włączył do orzekania w TK dwoje spośród sędziów "grudniowych" - Julię Przyłębską i Piotra Pszczółkowskiego.

Premier Beata Szydło w styczniu zaproponowała rozwiązanie, które miałoby zakończyć spór wokół TK: ośmiu na 15 sędziów TK wskazywałaby opozycja. PO, Nowoczesna i PSL odrzuciły tę propozycję

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy