Reklama

Reklama

Reforma edukacji. Jakie zmiany w pierwszych latach?

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu ustaw Prawo oświatowe i Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe. Po 14 dniach od opublikowania obu dokumentów w Dzienniku Ustaw RP wejdą w życie. Sprawdziliśmy, jakie zmiany czekają nas w pierwszych latach reformy.

Główne założenia ustawy Prawo oświatowe to powrót do 8-letniej podstawówki, 4-letniego liceum oraz 5-letniego technikum. Zasadnicza szkoła zawodowa zostanie zastąpiona przez dwustopniowe szkoły branżowe.

Jakie zmiany nastąpią w roku szkolnym 2017/2018?

1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Obecni szóstoklasiści będą więc uczniami klasy VII. Rozpocznie się tym samym stopniowy proces wygaszania gimnazjów, do których rekrutacja nie będzie już prowadzona.

Zgodnie z zapowiedziami MEN, w klasie VII uczniowie rozpoczną naukę drugiego języka obcego. Przedmiot przyroda będzie nauczany tylko w klasie IV, w roku następnym wprowadzone będą: biologia, geografia, chemia i fizyka.

Reklama

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (funkcjonującej wcześniej jako zespół szkół wraz z gimnazjum) mają być prowadzone także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązania zaprojektowano w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum.

Również z początkiem września tego roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia - do niej odbędzie się nabór. Tym samym z dniem 1 września nastąpi likwidacja klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, a w latach następnych kolejnych klas.

W latach 2017/2018 oraz 2018/2019 będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia. W roku 2019/2020 do techników, liceów i szkół branżowych pójdą absolwenci III klasy gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej - podwójny rocznik. Ci pierwsi będą uczyć się w starym systemie (3 lata LO i 4 lata z technikum), absolwenci szkół podstawowych - w nowym 4 i 5-letnich systemach.

Choć w szkołach spotkają się dwie grupy uczniów, będą one realizować odrębne programy nauczania - dlatego nie ma możliwości by uczniowie po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej uczęszczali do tych samych klas. Różne będą także matury. Uczniowie, którzy skończą 4-letnie liceum ogólnokształcące, będą zdawali egzamin dojrzałości według nowych zasad.

Jak będzie wyglądał egzamin na koniec VIII klasy?

Po raz pierwszy egzamin odbędzie się na zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Napiszą go jako pierwsi aktualni uczniowie klasy VI szkoły podstawowej. Przez trzy pierwsze lata, uczniowie będą egzaminowani z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku tego ostatniego, uczeń będzie zdawać ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2021/2020 na egzaminie dołączy trzeci przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty - podobnie jak ten gimnazjalny będzie obowiązkowy, a uzyskane wyniki staną się jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Już 1 września Centralna Komisja Egzaminacyjna ma zaprezentować informatory z przykładowymi zadaniami z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami.

Kiedy zmiany w szkołach ponadpodstawowych?

Do tej pory mówiliśmy o szkołach ponadgimnazjalnych. Po przeprowadzeniu reformy uczniowie będą uczęszczać do szkół ponadpodstawowych. Zmiany w tych placówkach będą rozłożone na kolejne lata, rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w 2023/2024 roku.

Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące stanie się placówką 4-letnią z dniem 1 września 2019 roku, w tym samym roku dojdzie do wydłużenia edukacji w technikum.

Od 1 września 2020 roku rozpocznie się z kolei stopniowe wygaszanie 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego technikum.

Co może się stać z gimnazjum, do którego uczęszcza dziecko?

Do 31 marca samorządy mają podjąć uchwałę ws. nowej sieci szkół. "Ma być ona przygotowana w taki sposób, by wykorzystać funkcjonujące obecnie budynki szkolne, boiska czy baseny" - czytamy w zaleceniach MEN. W zależności od decyzji na szczeblu regionalnym dotychczasowe gimnazja mogą:

- przekształcić się w 8-letnią szkołę podstawową lub zostać włączone do 8-letniej szkoły podstawowej

- przekształcić się w liceum, technikum

- przekształcić w szkołę branżową I stopnia lub zostać włączone do tejże szkoły

Decyzja, co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum, należy do kompetencji samorządu prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej, która dotychczas prowadziła publiczne lub niepubliczne gimnazjum.


Opracowanie: Jolanta Kamińska na podstawie informacji publikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy