Reklama

Reklama

Plan na historię. Czego PiS będzie uczyć w podstawówkach?

Mówiąc o edukacji wielu polityków PiS już podczas kampanii wyborczej zapowiadało "przywrócenie roli historii". W tym tygodniu MEN zaprezentowało projekt podstawy programowej, w tym plan na nauczanie tego przedmiotu. O czym w nowej rzeczywistości edukacyjnej będą już od 2017 roku uczyć się polskie dzieci? Sprawdziliśmy.

W środę MEN przedstawiło projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół. Jednym z przedmiotów wzbudzających szczególne zainteresowanie jest historia. Nie bez przyczyny. Dla aktualnego rządu "powrót do pełnego nauczania historii", a tym samym "przywrócenie jej należnej roli" w modelu kształcenia było jednym z priorytetów jeśli chodzi o edukację. Mówiła o tym w swoim expose premier Beata Szydło, podobne postulaty zapisano również w programie PiS.

Reklama

Jak więc będzie wyglądać nauczanie historii, które - tak jak dotychczas - rozpocznie się w klasie czwartej?

Projekt podstawy programowej na wstępie określa cele wychowawcze i rozwojowe oraz wymagania ogólne, następnie wyznacza konkretne punkty, jakie należy osiągnąć w poszczególnych klasach.  

Nowy system nauczania historii ma więc m.in. "zapoznać z z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi; wyjaśniać ich znaczenia oraz kształtować szacunek wobec nich; rozbudzać poczucie miłości do Ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego; kształtować więzi z Ojczyzną, świadomość obywatelską, postawy szacunku i odpowiedzialność za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej".

Od starożytności po XVI wiek - w jednen rok

W klasie czwartej uczeń rozpocznie spotkanie z historią od poznawania swojej historii rodzinnej i regionalnej przez najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego (m.in. nauka o symbolach narodowych, świętach, legendach, oraz zabytkach). Następnie czwartoklasiści będą uczyć się o postaciach i wydarzeniach mających doniosłe znaczenie dla kształtowania polskiej tożsamości. Tutaj autorzy podstawy sięgnęli do całej historii Polski - od Mieszka poprzez Jana III Sobieskiego, Mikołaja Kopernika aż po rotmistrza Witolda Pileckiego, papieża Jana Pawła II i bohaterów "Solidarności" (w sumie 18 punktów).

Omawianie historii epokami rozpocznie się dopiero w klasie piątej i już wtedy na uczniów czeka spora partia materiału - od starożytności aż po XVI wiek - Polska i Litwa Jagiellonów. Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów - od tego zagadnienia zaczyna się edukacja historyczna w klasie szóstej i kończy na czasach Napoleona.

W klasie siódmej uczniowie będą zgłębiać sytuację w Europie w kontekście kongresu wiedeńskiego przez I wojnę światową, aż do sytuacji na świecie tuż przed wybuchem II wojny światowej.

Czasy najnowsze

Duże zainteresowanie wzbudzała lista zagadnień związanych bezpośrednio z czasami najnowszymi, którym poświęcono edukację w ósmej klasie szkoły podstawowej. Ósmoklasiści zaczną więc od wybuchu II wojny światowej. Poznają jej przebieg oraz konsekwencje. Kolejne bloki tematyczne to: początki komunizmu w Polsce, Stalinizm w Polsce i jego skutki, Polska w latach 1957-1981. Tu zawarto m.in. takie zagadnienia jak narodziny i proces kształtowania się opozycji politycznej 1976-1980; znaczenie polityczne i społeczne Kościoła katolickiego; działalność Jana Pawła II i ocena jego wpływu na przemiany społeczne i polityczne; przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 roku; oraz charakterystyka "Solidarności".

Kolejno uczniowie zgłębią wydarzenia z dekady 1981-89 (tu wyróżnione kwestie to stan wojenny i okrągły stół), a następnie narodziny III RP. Ostatni blok tematyczny poświęcony jest "miejscu Polski w pojałtańskim świecie" - gdzie poruszane będą  zagadnienia dotyczące rozpadu Układu Warszawskiego, przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

W ósmej klasie ma zostać wprowadzona również wiedza o społeczeństwie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Cała nowa podstawa programowa znajduje się aktualnie na etapie prekonsultacji, które potrwają do 9 grudnia. W tym czasie opinie w tej sprawie można zgłaszać do MEN. O wysyłanie uwag apelują także związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Po zakończeniu prekonsultacji projekty rozporządzeń podstawy programowej będą skierowane do uzgodnień między ministerstwami i konsultacji społecznych. MEN przewiduje, że projekty rozporządzeń będą podpisane przez ministra edukacji w drugiej połowie lutego.

*****

Pełną treść projektu podstawy programowej z historii znajdziesz tutaj

Czytaj także: "Do 31 marca mamy przygotować sieć szkół, a prawie nic nie wiemy"

Dowiedz się więcej na temat: reforma eduakcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje