Reklama

​Częstochowa wnioskuje do MEN o 8 mln zł na reformę edukacji

Władze Częstochowy ponownie zwróciły się do minister edukacji narodowej z wnioskiem o pieniądze na dostosowanie częstochowskich szkół do skutków reformy, która wchodzi w życie od 1 września. Władze miasta szacują, że potrzeba na to ok. 8 mln zł.

Pieniądze są potrzebne na stworzenie pracowni chemicznych i fizycznych w budynkach obecnych szkół podstawowych oraz adaptację klas, świetlic i stołówek w budynkach wygaszanych gimnazjów przekształcanych w podstawówki, pod kątem potrzeb najmłodszych uczniów.

Jak zaakcentowano w piśmie skierowanym do minister edukacji, skutki finansowe wdrażania reformy systemu oświaty to znaczne obciążenie dla miejskiego budżetu. Dlatego już w styczniu prezydent Częstochowy, zwrócił się do minister Anny Zalewskiej z prośbą o wsparcie samorządu z budżetu państwa.

Pieniądze miałyby być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem pracowni chemicznych i fizycznych, tak by dostosować 8-letnie szkoły podstawowe do realizacji nowej podstawy programowej z chemii i fizyki (koszt ok. 4,6 mln zł) oraz dostosowanie do potrzeb uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną klas lekcyjnych, świetlic oraz stołówek w szkołach, które powstaną po przekształceniu gimnazjów w 8-letnie szkoły podstawowe (3,5 mln zł).

Reklama

Jak podkreślono w piśmie kierowanym do minister, w ciągu ostatnich pięciu lat Częstochowa dofinansowała każdego roku subwencjonowane zadania oświatowe średnio kwotą ok. 48,5 mln zł.

Władze Częstochowy wskazały, że kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ustalone na 2017 r. w związku z reformą oświaty przewidują jedynie dofinansowanie doposażenia gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe.

Pieniądze mogą być przeznaczone na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz pomieszczeń do nauki - w meble niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników oraz dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów, w celu dostosowania gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe do potrzeb dzieci młodszych. Władze miasta wskazują, że w kryteriach podziału nie uwzględniono w ogóle dofinansowania doposażenia 8-letnich szkół podstawowych w celu realizacji nowej podstawy programowej.

Częstochowa dostanie tylko 460 tys.?

Wnioski o zwiększenie subwencji z rezerwy, złożone przez Częstochowę, zostały pozytywne zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Szacuje się jednak, że kwota, jaką miasto może otrzymać - biorąc pod uwagę maksymalne stawki przyjęte przy podziale rezerwy - to ok. 460 tys. zł. To - według wyliczeń władz miasta - ok. 7,5 mln za mało w stosunku do szacowanych wydatków.

Prezydent Częstochowy po raz kolejny poprosił więc minister edukacji narodowej o udzielenie wsparcia.

Wdrażana właśnie reforma edukacji wprowadza w miejsce obecnych 6-letnich 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja zostaną zlikwidowane. Szkoły w nowej strukturze rozpoczną pracę we wrześniu, od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy w tym roku skończyli klasę VI szkoły podstawowej, staną się we wrześniu uczniami VII klasy szkoły podstawowej.

Rozpoczęło się już stopniowe wygaszanie gimnazjów - w tym roku nie prowadzono do nich rekrutacji. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik kończący klasy III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama