Reklama

Reklama

CKE opublikowała arkusze z próbnego egzaminu ósmoklasisty

Rozważanie, czy okres młodości to tylko czas marzeń i beztroski lub opowiadanie o spotkaniu dwóch bohaterów literackich - takie do wyboru tematy wypracowań z języka polskiego mieli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, którzy przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty.

W czwartek po południu Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła arkusze z egzaminu próbnego, który uczniowie klas ósmych pisali we wtorek, środę i czwartek. Na swoich stronie internetowej CKE opublikowała również zasady oceniania i rozwiązań zadań. Egzamin nie był obowiązkowy. Mogły w nim wziąć udział te szkoły podstawowe, które chciały to zrobić.

Egzamin ósmoklasisty, który pierwszy raz zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r., będzie obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy wybrany przez ucznia z dwóch, których uczy się w szkole. Z tych też przedmiotów przeprowadzono w grudniu egzaminy próbne. CKE zalecała, by szkoły przeprowadziły próbny egzamin w zbliżonych warunkach do tych, w jakich będzie przeprowadzony egzamin właściwy. Oceny arkuszy rozwiązanych przez uczniów dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań przygotowanych przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.

Reklama

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań. Połowa z nich to zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych. Odnosiły się one do zamieszczonych tekstów: fragmentu powieści "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, fragmentu tekstu Jacka Wojtysiaka "Zdrowy rozsądek". W arkuszu były też dwa zadania otwarte. Uczniowie mieli napisać m.in. ogłoszenie dotyczące organizowanego w szkole spotkania z autorem książek o Henryku Sienkiewiczu, napisać i uzasadnić, którą z lektur obowiązkowych uważają za odpowiednią na kolejne Narodowe Czytanie oraz napisać, który z bohaterów lektury obowiązkowej kierował się w swoim życiu zdrowym rozsądkiem.

Musieli też napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów do wyboru (wypracowanie o charakterze argumentacyjnym lub wypracowanie o charakterze twórczym).

"Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów lektury obowiązkowej z bohaterem innego utworu literackiego. Spotkanie to będzie początkiem wspólnej przygody, która zmieni losy jednego z nich. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów" - tak brzmiał jeden z dwóch tematów do wyboru. "Chodzenie z głową w chmurach to nieodłączna cecha młodości. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy okres młodości wybranego bohatera lektury obowiązkowej oraz bohatera innego utworu literackiego to był tylko czas marzeń i beztroski. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów" - brzmiał drugi z tematów.

Egzamin próbny z języka polskiego trwał 120 minut, tyle samo będzie trwał egzamin prawdziwy.

Na rozwiązanie zadań z matematyki na egzaminie próbnym uczniowie mieli 90 minut, tyle też potrwa właściwy egzamin w kwietniu. Arkusz zadań na próbnym egzaminie z matematyki zawierał 21 zadań; wśród nich 15 zadań to zadania zamknięte, reszta otwarte.

W arkuszach egzaminacyjnych z języka obcego (do wyboru z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego) uczniowie mieli do rozwiązania 14 zadań, w tym 5 zadań otwartych. Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Na rozwiązanie arkusza uczniowie mieli 90 minut.

Wśród zadań otwartych, było zadanie polegające na napisaniu tekstu własnego na zadany temat. Przykładowo: ósmoklasiści piszący próbny egzamin z języka angielskiego (najczęściej wybieranego przez polskich uczniów języka obcego na egzaminach zewnętrznych) musieli napisać e-mail do koleżanki z Anglii, w którym mieli poinformować ją, że od niedawna chodzą na kurs hiszpańskiego. W e-mailu mieli podać co robią na kursie, opisać swojego nauczyciela oraz napisać, jak zamierzają wykorzystać znajomość języka hiszpańskiego w przyszłości.

Dyrektor CKE Marcin Smolik w komunikacie poprzedzającym przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty zaznaczył, że organizowany jest on w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

"Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów" - podkreślił Smolik. Zwrócił też uwagę, że zadania na egzaminie próbnym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br.

"Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz - jeżeli to możliwe - również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz o powrót do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r." - napisał.

Właściwy egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 15-17 kwietnia. 15 kwietnia uczniowie przystąpią do egzamin z języka polskiego, 16 kwietnia - z matematyki, a 17 kwietnia - z języka obcego nowożytnego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Punkty uzyskane przez ucznia z egzaminu wpłyną na przyjęcie go do wybranej szkoły średniej.

Wiosną 2019 r. o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą dwa roczniki uczniów: pierwszy rocznik uczących się w 8-letnich szkołach podstawowych i ostatni rocznik uczący się w gimnazjach. Będą dla nich przeprowadzone dwie odrębne rekrutacje.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 10-12 kwietnia. 10 kwietnia uczniowie będą rozwiązywali test z wiedzy humanistycznej (pierwsza część z historii i wiedzy o społeczeństwie; druga - z polskiego), 11 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (pierwsza część z przedmiotów przyrodniczych: biologii, fizyki, chemii i geografii; druga - z matematyki), a 12 kwietnia - z języka obcego nowożytnego.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne