EKUZ. Warto mieć ją przy sobie podczas wakacji w Europie

Przed wyjazdem na wakacje w Europie warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ ułatwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii).
Najlepsze tematy