Wspólna Polityka Rolna. Jest prozumienie w sprawie reformy

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej nabiera kształtu.

Ministrowie rolnictwa UE zaakceptowali wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim.

Nowa Wspólna Polityka Rolna ma:
- kłaść większy nacisk na ochronę środowiska
- zapewniać większe wsparcie dla mniejszych gospodarstw
- pomagać poczatkującym rolnikom.
Najlepsze tematy