Konferencja w sprawie przyszłości Europy

9 maja, w Dniu Europy, zainaugurowała działalność "Konferencja w sprawie przyszłości Europy".

Konferencja stanowi forum debat i dyskusji z obywatelami oraz organizacjami pozarządowymi na temat wyzwań i priorytetów stojących przed UE.

W ramach Konferencji można zgłaszać uwagi, komentować inne pomysły, organizować wydarzenia i brać udział w spotkaniach i debatach za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej https://futureu.europa.eu/
Najlepsze tematy