Reklama

Reklama

Węgierski rząd zadowolony z decyzji polskiego TK

Premier Węgier Viktor Orban podpisał w sobotę postanowienie, zgodnie z którym rząd Węgier z zadowoleniem przyjmuje decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą relacji prawa unijnego i prawa narodowego - powiedział rzecznik premiera Bertalan Havasi. Wcześniej oświadczenie w sprawie przestrzegania prawa UE wydali ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec.

W postanowieniu podkreślono, że decyzję polskiego TK wywołała zła praktyka instytucji Unii Europejskiej, które nie biorą pod uwagę zasady przekazywania kompetencji i bez zmiany traktatów starają się poprzez ukradkowe poszerzanie swoich pełnomocnictw odebrać państwom członkowskim uprawnienia, których te nigdy nie przekazały Unii Europejskiej.

"Wyższość prawa unijnego obowiązuje tylko w tych sferach, w których Unia Europejska dysponuje pełnomocnictwami, a ich ramy określają traktaty podstawowe UE" - zaznaczono w postanowieniu.

Rząd Węgier zaznaczył, że instytucje unijne są zobowiązane respektować tożsamość narodową państw członkowskich, która jest nieodłączną częścią ich podstawowego ustroju politycznego i konstytucyjnego. Podkreślił również, że obok instytucji unijnych także organy egzekwowania prawa, a w szczególności trybunały konstytucyjne i sądy, mają prawo badania obszaru i granic kompetencji Unii Europejskiej.

Reklama

W postanowieniu rząd Węgier prosi instytucje Unii Europejskiej, by w swej działalności respektowały suwerenność państw członkowskich.

Francja i Niemcy po stronie KE

Oświadczenie w w sprawie przestrzegania prawa UE wydali także ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec. 

Jak zaznacza dpa, szefowie dyplomacji Francji i Niemiec wyrazili także w oświadczeniu "wsparcie dla Komisji Europejskiej w sporze z Polską". "Członkostwo w UE idzie w parze z całkowitą i nieograniczoną przynależnością do wspólnych wartości i zasad" - napisali.

"Szacunek dla tych zasad i wartości oraz ich przestrzeganie dotyczy każdego państwa członkowskiego, jest bezwarunkowe i oczywiście ma również zastosowanie do Polski, która zajmuje ważne miejsce w UE" - zaznaczono w oświadczeniu. Więcej TUTAJ.

Decyzja TK

W czwartek polski TK uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama