Reklama

Reklama

"Sprawiedliwość społeczna to sprawiedliwy system podatkowy". Premier przed odlotem na szczyt UE

Wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i walka z pandemią COVID-19 znajdą się wśród tematów dwudniowego spotkania szefów państw i rządów UE w portugalskim Porto. W czasie Szczytu Społecznego i na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej Polskę reprezentował będzie premier Mateusz Morawiecki. - Jadę nie tylko po to, by dyskutować o sprawach ogólnoeuropejskich, ale także zaprezentować nasz model społeczny - powiedział premier przed odlotem do Porto.

- Zaprezentuję w Porto nasz model społeczny, który opiera się o rodzinę i prowadzi do większej sprawiedliwości społecznej - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki przed wylotem do Portugalii na nieformalny szczyt UE.

Polska opowiada się za likwidacją rajów podatkowych

Szef rządu podkreślił, że wybiera się do Portugalii "żeby dyskutować nie tylko o problemach ogólnoeuropejskich, ale także po to, żeby zaprezentować nasz model społeczny". - Ten model doprowadził do zasadniczej zmiany w kierunku większej sprawiedliwości społecznej - zaznaczył Morawiecki.

Dodał, że rząd podjął próbę walki z takimi plagami jak bezrobocie, czy bieda, które "niszczą tkankę społeczną". - W Porto zaprezentujemy nasze osiągnięcia w tym zakresie. Model społeczny, który promuje podstawową komórkę społeczną jaką jest rodzina - podkreślił premier. - Zmieniliśmy zasadniczo podejście do rodzin i chcemy się tym pochwalić - dodał.

- Sprawiedliwość społeczna to sprawiedliwy system podatkowy, likwidacja rajów podatkowych; Polska zdecydowanie opowiada się za ich likwidacją - powiedział premier. 

Szef rządu odniósł się również do sprawy produkcji szczepionek. - Patenty na produkcję szczepionek na COVID-19 powinny być dostępne dla wszystkich - stwierdził. 

Reklama

Europejski Filar Praw Socjalnych

- Szczyt Społeczny jest inicjatywą Portugalii, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Tematyka Szczytu w Porto będzie obejmowała głównie plan działania na rzecz wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który Komisja Europejska zaprezentowała 4 marca 2021 r. Przedstawia on propozycje mające na celu dalsze wdrażanie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w ramach wspólnych wysiłków państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego  - wskazywał w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

KE w przedstawionym w marcu planie działania zaproponowała szereg inicjatyw i wyznaczyła trzy cele, które powinny zostać osiągnięte w całej Europie do 2030 r.: stopa zatrudnienia - przynajmniej 78 proc., liczba dorosłych biorących co roku udział w kursach szkoleniowych - przynajmniej 60 proc. oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem - o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

Najniższe bezrobocie w Polsce

- Strona polska - zaznaczył Müller - konsekwentnie podkreśla, że polityka społeczna i zatrudnienia realizowana jest przede wszystkim przez państwa członkowskie, do których należy odpowiedzialność za identyfikację potrzeb oraz dopasowanie ich do możliwości wewnętrznych. - Inicjatywy podejmowane na poziomie UE powinny być realizowane z poszanowaniem kompetencji państw i zasad dialogu społecznego - podkreślił.

Müller przekonywał, że Polska już teraz realizuje cele zarysowane w planie działania m.in. poprzez realizację Programu Rodzina 500 plus, Dobry start, Maluch+, działania na rzecz poprawy adekwatności emerytur i polepszenia sytuacji emerytów pobierających najniższe świadczenia, działania na rzecz aktywności społecznej seniorów, działania społeczne (np. "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym"). Podkreślił ponadto, że w lutym br. Polska utrzymała status kraju o najniższej stopie bezrobocia w UE.

Reklama

Reklama

Reklama