Reklama

Reklama

Premier Mateusz Morawiecki: Równe płace to nasz priorytet

- Zlikwidowanie różnic płacowych w miejscach pracy, by kobiety i mężczyźni mieli równe płace to jest nasz priorytet - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który bierze udział w Szczycie Społecznym w Porto (Portugalia). W rozmowach na wysokim szczeblu przedstawi też "polski model społeczny".

Rynek pracy w Europie jest mocno zróżnicowany. Jeśli w Polsce bezrobocie według BAEL (Eurostat) wyniosło w marcu tego roku 3,1 proc., czyli wróciło praktycznie do poziomu sprzed pandemii, to w innych gospodarkach, głównie na południu Europy, sytuacja nie jest już tak dobra. W Hiszpanii bezrobocie wzrosło o 0,8 pkt proc. w ujęciu rocznym do 15,3 proc. We Włoszech - do 10,1 proc. z 7,5 proc. rok do roku. W strefie euro bezrobocie wzrosło z 7,1 proc. do 8,1 proc. Dla całej Unii Europejskiej jest to natomiast skok z 6,4 proc. do 7,3 proc.

Problemów na rynku pracy jest znacznie więcej i nie wszystkie są wywołane pandemią Covid-19. Wysokie bezrobocie wśród młodych utrzymuje się w wielu krajach jeszcze od ostatniego kryzysu finansowego. Naruszone przez pandemię systemy edukacji, szkoleń - sytuację młodych dodatkowo komplikują. Wyzwaniem dla UE jest także starzejące się społeczeństwo.

Reklama

Jednym z szerzej dyskutowanych tematów w Porto będą także różnice w poziomie otrzymywanego wynagrodzenia za tę samą płacę przez kobiety i mężczyzn.

- Zlikwidowanie różnic płacowych w miejscach pracy, co doprowadzi do tego, że kobiety i mężczyźni będą mieli równe płace to jest nasz priorytet. Dane pokazują, że jako wspólnota jesteśmy wysoko w likwidowaniu tych różnic płacowych, na 4-5 miejscu w UE - powiedział przed Szczytem Społecznym premier Morawiecki.

"Ten model doprowadził do zasadniczej zmiany"

UE wyznacza sobie ambitne cele do 2030 r., jeśli chodzi o poprawę warunków na rynku pracy (w tym tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy). Planuje także ograniczyć istotnie problem wykluczenia społecznego i ubóstwa. W marcu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła tzw. Plan Działania na rzecz wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych. Dzisiejsze spotkanie w Portugalii ma być - w zamyśle organizatora - sposobem na zwiększenie zaangażowania państw członkowskich UE w realizację filaru praw socjalnych. A przynajmniej zarysowania dalszych kroków i wypracowania w miarę spójnej wizji dochodzenia do postawionych celów.

Wspomniany filar praw socjalnych wskazuje na trzy główne kamienie milowe, które mają zostać osiągnięte w całej Unii Europejskiej do 2030 r.: stopa zatrudnienia na poziomie 78 proc. (w 2019 r. wyniosła rekordowe 73,1 proc.), liczba dorosłych biorących co roku udział w kursach szkoleniowych - przynajmniej 60 proc., ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem - o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

O tym jakie wyzwania stoją przed unijnym rynkiem pracy, jakie mogą być sposoby na ograniczanie biedy i ubóstwa, a także jak włączać osoby wykluczone i bezrobotne ponownie do rynku pracy mówić będzie podczas panelu roboczego premier Morawiecki. Szef rządu jeszcze przed wylotem do Portugalii podkreślił, że wybiera się do Porto "żeby dyskutować nie tylko o problemach ogólnoeuropejskich, ale także po to, żeby zaprezentować nasz model społeczny". - Ten model doprowadził do zasadniczej zmiany w kierunku większej sprawiedliwości społecznej - zaznaczył Morawiecki.

Dodał, że rząd podjął próbę walki z takimi plagami jak bezrobocie czy bieda, które "niszczą tkankę społeczną". - W Porto zaprezentujemy nasze osiągnięcia w tym zakresie. Model społeczny, który promuje podstawową komórkę społeczną jaką jest rodzina - podkreślił premier. - Zmieniliśmy zasadniczo podejście do rodzin i chcemy się tym pochwalić - dodał.

Z Porto Bartosz Bednarz 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL