Reklama

Reklama

Fundusz Odbudowy. Polska oficjalnie powiadomiła sekretariat generalny Rady o ratyfikacji decyzji o zasobach własnych

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oficjalnie powiadomiło sekretariat generalny Rady o ratyfikacji przez Polskę decyzji o zasobach własnych.

"Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oficjalnie powiadomiło o ratyfikacji przez Polskę decyzji o zasobach własnych. Polska otrzyma 170,7 mld euro środków z Wieloletnich Ram Finansowych oraz Instrumentu Naprawczego NextGenerationEU" - podało Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

Dokument, skierowany do sekretariatu Rady i podpisany przez Stałego Przedstawiciela RP przy UE Andrzeja Sadosia, został opublikowany na Twitterze.

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Reklama

Po tym, jak kraje ratyfikowały decyzję dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE, kolejne kroki ws. uruchomienia Funduszu Odbudowy są teraz po stronie Komisji Europejskiej.

KE musi zaakceptować każdy z 27 Krajowych Planów Odbudowy. Od momentu ich otrzymania Komisja ma dwa miesiące na wydanie opinii. Termin ten może być jednak wydłużony w razie konieczności za zgodą obu stron. W tym okresie KE może się zwracać do kraju z prośbą o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące treści planu.

Wypłaty w ciągu dwóch miesięcy od akceptacji KPO

Po pozytywnej opinii KE Rada musi wydać ostateczną zgodę na przyjęcie każdego z 27 dokumentów. To otworzy drogę do wypłaty pierwszych środków z funduszu. Środki, które zasilą fundusz KE pożyczy na rynkach finansowych.

- Po zakończeniu procesu ratyfikacji Komisja określi najlepszy czas na rozpoczęcie pożyczek, biorąc pod uwagę warunki rynkowe - powiedział niedawno rzecznik KE Balazs Ujvari. - Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona inwestorów i osiągnięcie optymalnych warunków cenowych. Aby osiągnąć ten cel, niezbędny jest odpowiedni czas - dodał.

Ratyfikacja decyzji dotyczącej zasobów własnych we wszystkich państwach członkowskich i przyjęcie KPO otwiera drogę dla kraju członkowskiego do otrzymania zaliczek z funduszu. Te mają być wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od momentu zatwierdzenia KPO.

Płatności zaliczkowe, ustalone na 13 proc. całkowitej kwoty przydzielonej państwom członkowskim, zostaną udostępnione tak szybko, aby zapewnić jak najszybsze dotarcie finansowania z funduszu tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Dotacje i pożyczki

Pieniądze z funduszu odbudowy mają być dostępne w postaci dotacji i pożyczek. Do finansowania kwalifikują się krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, które dotyczą najważniejszych dziedzin polityki UE, tj. zielonej transformacji (z uwzględnieniem bioróżnorodności), transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej i konkurencyjności, a także spójności społecznej i terytorialnej.

Finansowanie można także otrzymać na realizację projektów, które dotyczą instytucjonalnej reakcji na kryzys i zapewniają wsparcie w przygotowaniu się do niego, oraz projektów dotyczących polityki względem dzieci i młodzieży, w tym kształcenia i umiejętności.

W każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu ma być przeznaczone na klimat, a co najmniej 20 proc. na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne oraz nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

27 krajów UE zawarło w zeszłym roku bezprecedensowe porozumienie, by wspólnie pożyczyć 750 mld euro na Fundusz Odbudowy, instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Jednak, aby plan mógł być realizowany, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy