Mechanizm warunkowości w budżecie UE. Jest wstępne porozumienie

Parlament Europejski i prezydencka niemiecka doszli do porozumienia w sprawie mechanizmu uzależnienia wypłaty funduszy od praworządności w budżecie UE. Zgodnie z porozumieniem decyzję o uruchomieniu mechanizmu warunkowości wobec kraju UE będzie podejmowała Komisja Europejska. Następnie Rada UE będzie miała miesiąc na podjęcie decyzji (trzy miesiące w wyjątkowych przypadkach) kwalifikowaną większością głosów. Decyzja taka może zakładać zablokowanie wypłaty funduszy unijnych dla kraju UE.
Najlepsze tematy