Polska na czele w wykorzystaniu unijnych funduszy

Do 1 listopada Polska zainwestowała już 302,2 mld zł z unijnych funduszy na lata 2014-2020.

To 88,8 procent wszystkich środków przypadających Polsce w tym okresie.
Najlepsze tematy