Reklama

Reklama

Polska bierze 650 mln euro kredytu na walkę z pandemią

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poinformował, że Polska zawarła z nim umowę, na mocy której uzyska linię kredytową w wysokości do 650 mln euro na finansowanie walki z pandemią koronawirusa i jej skutkami.

Jak podał EBI, jest to kolejny instrument, które zwiększy bezpieczeństwo finansowania kroków, jakie podejmuje polski rząd w ramach walki ze skutkami pandemii.

Finansowaniem tym mają zostać objęte inwestycje w sektorach opieki zdrowotnej i ochrony ludności, czyli w obszarach, w których skutki pandemii są najbardziej odczuwalne.

W przypadku opieki zdrowotnej projekty mogą obejmować zakup i dostawę aparatury medycznej i niemedycznej, przekształcanie placówek i usług opieki zdrowotnej, dostawę i produkcję leków oraz dofinansowanie prac badawczych.

Reklama

Programy w obszarze ochrony ludności mogą z kolei dotyczyć zapewnienia infrastruktury i urządzeń (między innymi na potrzeby kampanii informacyjnych i edukacyjnych), zakupu środków higieny i środków dezynfekujących, prowadzenia badań (w tym badań przesiewowych), czy zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

EBI i ministerstwo finansów uzgodniły również, że Bank będzie mógł wspierać kwalifikujące się do takiego finansowania wydatki w całości, a nie tylko do wysokości 50 proc. kosztów projektu, co jest standardem w przypadku większości przedsięwzięć zatwierdzanych przez EBI.

Przekierowanie funduszy

Wsparcie jest możliwe dzięki zmianie przeznaczenia ostatniej transzy kredytu na rzecz programów strukturalnych o wartości 1,35 mld euro, przewidzianego dla Polski w latach 2014-2020.

Kredyty te wchodzą w zakres instrumentów finansowych EBI, które stanowią uzupełnienie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przydzielanych państwom UE w budżecie unijnym.

W następstwie kryzysu związanego z pandemią polski rząd i EBI uzgodniły, że niewykorzystane środki z dotychczasowych kredytów na rzecz programów strukturalnych zostaną przeznaczone na dofinansowanie walki ze skutkami pandemii.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, będących realizacją celów polityki unijnej.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy