Reklama

Reklama

Kwieciński: Chcemy zapewnić jak najlepsze warunki dla polityki spójności

W środę zaczęliśmy nieformalne rozmowy z przedstawicielami KE o budżecie UE po 2020 r. - powiedział w czwartek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że Polska zabiega m.in. o poprawę efektywności programu społecznego i wsparcie dla obszarów zmarginalizowanych.

Chcemy zapewnić jak najlepsze warunki dla polityki spójności, czyli najważniejszej polityki inwestycyjnej UE - powiedział Kwieciński.

"Piszemy umowy partnerstwa programów operacyjnych, aby potem wypełnić je finansami, żeby później zminimalizować potencjalne opóźnienia" - dodał.

Spór ws. priorytetów

Jak zaznaczył, Komisja Europejska na podstawie własnych obserwacji i analiz określiła priorytety inwestycyjne dla Polski po 2020 roku, jednak potrzebna jest dalsza dyskusja, ponieważ nie wszystkie pokrywają się z najważniejszymi wnioskami Polski. "Rozpoczęty nieformalny dialog służy m.in. przedstawieniu potrzeb inwestycyjnych Polski" - powiedział.

Reklama

Kwieciński dodał, że chodzi m.in. o inwestycje w zakresie transportu, w tym połączenia drogowe i kolejowe, i szeroko pojętej infrastruktury, również w odniesieniu do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Według MIiR, dotyczy to również finansowania komercjalizacji wyników badań B+R, finansowania inwestycji w obszarze gazu czy infrastruktury zwiększającej systemy bezpieczeństwa w portach lotniczych.

"Naszym priorytetem jest również wzmocnienie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, średnich oraz start-upów, a także współpracy między nimi" - dodał.

Kwieciński podkreślił, że Polska chce poprawy efektywności programu społecznego, wprowadzenia nowego programu wsparcia obszarów zmarginalizowanych. "Chcemy też inwestować w rozwój kapitału ludzkiego, w tym działania zwiększające dostępność w różnych obszarach, opisanych w programie Dostępność Plus - dodał.

Rokowania techniczne do czerwca?

Minister poinformował, Polska będzie uczestniczyć w rozmowach bilateralnych na temat kolejnych ram finansowych oraz bierze udział w dyskusji na większych forach. "Te rozmowy będziemy prowadzić równolegle do prac na forum UE" - zaznaczył.

Jak podkreślił, Polsce "zależy na czasie, żeby wynegocjowanie zakresu wsparcia z funduszy nowej perspektywy zakończyło się przed jej rozpoczęciem".

Dodał, że "Komisja Europejska chce zamknąć rokowania techniczne do czerwca tego roku, by jeszcze w tym roku, obok ram prawnych, uzgodnić także finansowe". "Jednak scenariusz Komisji wydaje się być zbyt optymistyczny, bo wciąż ścierają się różne interesy państw członkowskich" - uważa minister.

Ministerstwo inwestycji i rozwoju poinformowało również, że Komisja Europejska przyjęła we wtorek zmiany dla obecnej perspektywy budżetowej w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) w sektorze energetyki i środowiska. "Zmienione zapisy POIiŚ pomogą również w realizacji Programu dla Śląska oraz Programu Dostępność Plus" - dodano.

Dzięki wprowadzonym zmianom także jednostki samorządu terytorialnego na terenie Śląska w obszarze termomodernizacji mieszkalnych budynków wielorodzinnych będą mogły uzyskać dofinansowanie z POIiŚ".

"Natomiast w ramach programu Dostępność Plus, po wprowadzonych zmianach prace techniczne związane z termomodernizacją będzie można połączyć z dostosowaniem budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych" - dodano.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama