Reklama

Reklama

Kościół luterański przeciwko nadużyciom seksualnym

W Kościele luterańskim weszła w życie uchwała przeciw nadużyciom seksualnym. "Nie powinno się tolerować zachowań, które prowadzą do nadużyć sfery seksualnej w relacjach wewnątrzkościelnych oraz zachowań, które wyrządzają krzywdę słabszym lub bezbronnym" - brzmi fragment dokumentu.

1 czerwca weszła w życie uchwała Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego sprzeciwiająca się tolerowaniu wszelkich form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele - poinformowała PAP we wtorek jego rzecznik Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Przypomniała jednocześnie, że uchwała została podjęta 28 kwietnia 2019 r., podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która odbyła się w Warszawie.

W uchwale Synod zwrócił uwagę, że "niedopuszczalne są sytuacje, w których sprawca wykorzystuje małoletność ofiary albo nadużywa stosunku zależności (przełożony-podwładny itp.) lub wykorzystuje krytyczne położenie ofiary".

Reklama

Przypomniał również, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, "należy uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w zasobach Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym".

"Osoby umieszczone w tych zasobach nie powinny być zatrudniane. Powyższa zasada dotyczy wszystkich osób opiekujących się dziećmi w parafiach (także wolontariuszy), duchownych, nauczycieli katechetów, opiekunów na koloniach i obozach organizowanych przez Kościół itd. - podkreśla Synod w uchwale.

Przekazał w niej również praktyczne wskazówki dotyczące zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych.

Po pierwsze należy zawiadomić bezpośrednio organ ścigania. Synod przypomniał, że "każda osoba pełniąca funkcje urzędowe w Kościele, która w związku ze swą działalnością powzięła podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz podjąć działania, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Zawiadomienie powinno być złożone do wiadomości właściwego biskupa diecezjalnego i biskupa Kościoła" - głosi tekst uchwały Synodu.

Można też złożyć zawiadomienie do biskupa Kościoła poprzez wysłanie wiadomości na utworzoną 1 czerwca 2019 r. specjalną skrzynkę poczty elektronicznej zgloszenie@luteranie.pl. Zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest wiarygodne zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu. Zgłoszone sprawy będą ujęte w sprawozdaniu konsystorza i biskupa Kościoła.

"Cień na jakości i prawdziwości misji chrześcijaństwa"

W uchwale Synod wskazał "na konieczność kierowania osób zgłaszających nadużycia seksualne do Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy pozaprawnej. Elementem realizacji uchwały będzie też organizacja szkoleń i zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów osobom duchownym i innym osobom pełniącym aktywnie służbę w Kościele".

W uzasadnieniu wniosku zgłoszonego na Synod podkreślono, że "problem nadużyć seksualnych występujących w Kościołach chrześcijańskich, kładzie cień na jakości i prawdziwości misji chrześcijaństwa w świecie. Nie powinno się tolerować zachowań, które prowadzą do nadużyć sfery seksualnej w relacjach wewnątrzkościelnych oraz zachowań, które wyrządzają krzywdę słabszym lub bezbronnym".

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poleca konsystorzowi Kościoła udostępnienie i upublicznienie adresu poczty elektronicznej przeznaczonego do zgłaszania ewentualnych zdarzeń, które to zgłoszenia winny być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu przepisów dyscyplinarnych.

Synod zobowiązuje konsystorz Kościoła i biskupa Kościoła do ujmowania w ramach corocznego sprawozdania informacji o zawiadomieniach, zgłoszeniach i postępowaniach.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wskazuje biskupowi kościoła i biskupom diecezjalnym na konieczność zapewnienia duchownym i innym osobom pełniącym aktywnie służbę w Kościele dostępu do odpowiednich materiałów i szkoleń związanych z problemem przemocy na tle seksualnym. 

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy