Reklama

Reklama

"Każdy przypadek pedofilii jest i będzie osądzony"

"Każdy przypadek jest i będzie moralnie i prawnie osądzony" - mówił w niedzielę o pedofilii abp Wiktor Skworc. Abp Marek Jędraszewski podkreślał z kolei, że postępowanie niektórych duchownych napawa zawstydzeniem i upokorzeniem, jednak mówienie, że cały Kościół jest zły, jest nieprawdą.

Do doniesień o pedofilii w Kościele biskupi nawiązali podczas dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku, o wieloletniej tradycji. Stanowa pielgrzymka mężczyzn, gromadząca do roku kilkadziesiąt tysięcy wiernych, przybywa tu od 1947 r. Mszy przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Abp Skworc: Każdy przypadek pedofilii będzie osądzony

Reklama

Witając tysiące pielgrzymów przybyłych w niedzielę do Piekar Śląskich metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przypomniał, że w niedzielę w kościołach odczytywany jest list Episkopatu Polski "Wrażliwość i odpowiedzialność", poświęcony problemowi pedofilii. Zachęcał do przeczytania tego - jak mówił - "ważnego głosu pasterzy Kościoła".

"Każdy pokrzywdzony może mieć pewność, że zostanie wysłuchany i ochroniony, a każdy przypadek jest i będzie moralnie i prawnie osądzony, dlatego stosujemy się do obowiązującego prawa państwowego. Działamy zatem systemowo, zapobiegawczo, prewencyjnie, aby już nigdy nie było dziecka skrzywdzonego - ani w Kościele, ani w innym środowisku - to jest nasze wspólne zadanie" - powiedział metropolita katowicki, co zgromadzeni nagrodzili brawami.

W tym kontekście arcybiskup przywołał marcowy list społeczny episkopatu, w którym biskupi wskazali m.in. że "krytyka grzechów, zaniechań i błędów - szczera, pełna troski i wypowiadana w dobrej wierze - powinna być oddzielona od takiego sposobu formułowania ocen poszczególnych osób czy środowisk, który może być krzywdzący, czy wręcz uwłaczający ich godności. Miarą szacunku jest także ograniczenie nadmiernych emocji i uproszczeń, które fałszują rzeczywistość" - cytował w Piekarach Śląskich metropolita.

Abp Jędraszewski: Mówienie, że cały Kościół jest zły, jest nieprawdą

O tym, że postępowanie niektórych duchownych nie upoważnia do oceny, że cały Kościół jest zły, mówił w swojej homilii abp Marek Jędraszewski, wyrażając jednocześnie "zawstydzenie i upokorzenie" z powodu postępowania tych, którzy sprzeniewierzyli się powołaniu.

"Dziś znajdujemy się sytuacji, kiedy w przestrzeni medialnej i społecznej wiele się mówi o grzechach popełnionych przez wiernych Kościoła. Zważywszy na pewne obiektywne fakty, wszyscy czujemy się zawstydzeni i upokorzeni z powodu postępowania tych osób duchownych, które sprzeniewierzyły się swemu kapłańskiemu lub zakonnemu powołaniu. Jednakże mówienie, że cały Kościół jest zły, jest po prostu nieprawdą, a przez to wielką krzywdą, wyrządzaną ogromnej większości wspaniałych i gorliwych kapłanów" - powiedział w homilii metropolita krakowski, wywołując oklaski wiernych.

Przytoczył opinię Benedykta XVI, iż "takie kłamliwe uogólnianie jest dziełem złego ducha. Przecież, obiektywnie i bezstronnie rzecz biorąc, w Kościele dzieje się bardzo wiele dobra" - mówił abp Jędraszewski, wskazując, iż "bardzo ważne jest przeciwstawianie kłamstwom i półprawdom diabła pełnej prawdy: tak, w Kościele jest grzech i zło, ale także dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny" - ocenił, nawiązując do myśli emerytowanego papieża.

Podkreślał, że "o Kościele winniśmy myśleć z czcią - tak jak o Matce - mimo że jest on złożony także z ludzi grzesznych". "O matce nigdy źle. Natomiast o jej dzieciach, gdy trzeba, trudną i bolesną prawdę należy odsłaniać. Czynimy to tylko i wyłącznie po to, aby dzieci, które ją - świętą Matkę Kościół - tak boleśnie swą niewiernością dotknęły, mogły przejrzeć, nawrócić się, na ile się da wynagrodzić za wyrządzone krzywdy, odpokutować" - powiedział metropolita krakowski, który w homilii mówił m.in. o różnych wymiarach miłości do Matki - Matki Bożej i Kościoła, Matki-Ojczyzny, a także wszystkich kobiet, matek i żon.

Motto tegorocznego pielgrzymowania

W tym roku mottem pielgrzymowania do Piekar Śląskich było hasło "W mocy Bożego Ducha". 

"Duch Boży wzywa do ewangelicznego radykalizmu wiary. Trzeba go zwłaszcza w przestrzeni społecznej, aby nie zabrakło nam wewnętrznej siły św. Piotra i śmiałości św. Pawła, szczerego zaangażowanie się w obronę dobrego imienia społeczności Kościoła" - mówił abp Skworc, przytaczając słowa papieża Franciszka, który zauważył, że "na naszych oczach następuje zepsucie duchowe".

"Niewątpliwie jakąś formą uzależnienia i opętania jest łączenie spożywania alkoholu z prowadzeniem samochodu lub innych pojazdów. Strach słuchać statystyk po tzw. długich weekendach, które dla wielu ofiar wypadków zamieniają się w wieczność" - powiedział w kontekście papieskiego nauczania metropolita katowicki, przytaczając dane o tym, że w tym roku na polskich drogach zginęło już ponad sto osób więcej niż rok wcześniej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje