Reklama

Minister zdrowia powołał zespół ds. opracowania standardów opieki okołoporodowej

Minister zdrowia zarządził powołanie zespołu ds. opracowania projektu standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej, których podstawą mają być obecne regulacje. Wprowadzone czerwcową ustawą zmiany, odbierające ministrowi zdrowia możliwość określania standardów medycznych w drodze rozporządzenia, wywołały wiele kontrowersji i obaw, że doprowadzi to do pogorszenia jakości opieki nad kobietą w ciąży.

Zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy o działalności leczniczej minister zdrowia nie będzie już określał standardów postępowania medycznego, a jedynie standardy organizacyjne opieki zdrowotnej. Dotychczasowe standardy będą obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia, ale nie dłużej niż do końca 2018 r.

W piątek opublikowano zarządzenie ministra Konstantego Radziwiłła dot. powołania zespołu, który ma opracować projekt rozporządzenia ws. standardów organizacyjnych opieki w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Podstawą prac zespołu ma być aktualne rozporządzenie ws. standardów opieki okołoporodowej.

Reklama

Wpływ na plan porodu, możliwość skorzystania z wanny lub prysznica, szklanka wody, nieprzerwany kontakt z dzieckiem po porodzie czy pomoc w laktacji - m.in. takie prawa udało się wywalczyć dla rodzących kobiet przez ćwierć wieku wolnej Polski. Wciąż dokładnie nie wiadomo, które z dotychczasowych zapisów mogą mieścić się w w standardach organizacyjnych, a które w medycznych. Resort zdrowia, pytany przez Interię, uniknął jednoznacznej odpowiedzi na ten temat.

Ministerstwo zapewnia jednak, że standardy zostaną zachowane:

Zmiany zostały wprowadzone nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z 10 czerwca 2016 r. W czasie dyskusji na obradach komisji zdrowia ani podczas obrad na sali plenarnej żaden z posłów nie zabrał głosu ws. zmian w opiece okołoporodowej. Dlatego apelujemy, by zainteresowali się sprawą teraz. W ramach akcji Interii i RMF FM poprzez stronę prawodogodnegoporodu.interia.pl można wysłać list do parlamentarzysów.

Skład zespołu

Przewodniczącą zespołu została wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, w jego składzie jest także prof. Bogdan Chazan z Poradni Zdrowego Rodzicielstwa; kierownik Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka prof. Michał Troszyński oraz dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii dr n. med. Wojciech Puzyna.

W skład zespołu wchodzą też konsultanci krajowi, przedstawiciele towarzystw medycznych, resortu zdrowia i samorządów zawodowych (lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych). W pracach będą także uczestniczyć przedstawiciele środowiska społecznego, m.in. Fundacji "Rodzić po Ludzku", Fundacji Ius Medicinae i Stowarzyszenia na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia.

Interwencja minister Rafalskiej

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zadeklarowała w rozmowie dziennikarzami Interii i RMF FM, że dostaje apele w sprawie standardów i zainterweniuje u ministra zdrowia. Jak dziś powiedziała PAP, rozmawiała z szefem resortu zdrowia, który zapewnił ją, że standardy opieki okołoporodowej będą podnoszone, a nie obniżane. "Minister powiedział, że obawy o te standardy są zupełnie nieuzasadnione. Trwają prace nad standardami i oczywiste jest, że będą one podwyższane" - powiedziała.

"Trudno sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy szpitale konkurują ze sobą standardem opieki (...), że ktoś chciałby te standardy obniżać" - dodała. "Te standardy sprzętowe, obsługi personelu medycznego powinny być standardami najwyższymi" - podkreśliła.

"Minister Radziwiłł mówi, że nie widzi tu żadnych powodów do obaw, ja nie mam podstaw do braku zaufania do konstytucyjnego ministra" - dodała Rafalska. Zaznaczyła, że ona, jako minister rodziny interesuje się tymi standardami, bo ich obniżenie mogłoby wpłynąć na sytuację rodzin w Polsce.

Zmiany w przepisach

Nowe rozporządzenie ws. standardów nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych. Resort zdrowia wprowadził zmiany po apelach Naczelnej Izby Lekarskiej, która uważała, że umożliwienie ministrowi określania standardów medycznych "stanowi jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar wiedzy i nauki".

Resort zdrowia podkreślał że standardy medyczne są opracowywane przez towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów i nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji najczęściej występujących w medycynie, tymczasem zdążają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować.

MZ zwraca uwagę, że standardy medyczne opracowane przez towarzystwa naukowe minister będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu. Umożliwić to ma jednak ustawa, która nie jest jeszcze uchwalona (czeka w sejmowej komisji zdrowia).

Obecne standardy opieki okołoporodowej zostały przyjęte pod koniec 2012 r. Wskazano w nich m.in., że personel medyczny powinien szanować prywatność i poczucie intymności kobiety oraz omówić z nią sposoby radzenia sobie z bólem. Położne i lekarze powinni zachęcać rodzącą do poruszania się podczas pierwszego okresu porodu oraz do przyjmowania takich pozycji, które są dla niej wygodne i przynoszą jej ulgę w odczuwaniu bólu.

W połowie ubiegłego roku weszły w życie także standardy opieki okołoporodowej w ciąży z powikłaniami. Określają one m.in. postępowanie w przypadku poronienia, urodzenia dziecka niezdolnego do życia oraz obarczonego letalnymi schorzeniami. Są to również sytuacje, gdy kobieta spodziewa się urodzenia chorego dziecka. Kilka miesięcy później weszły w życie też standardy postępowania w łagodzeniu bólu porodowego. Miały one poprawić dostępność do znieczulenia podczas porodu m.in., dzięki zmianie wymogów dotyczących bezpośredniego nadzoru anestezjologa.

***

Interia wspólnie z radiem RMF FM - w ramach akcji "Kto zadba o rodzące Polki" - upominają się o prawa kobiet i domagają się przywrócenia gwarantowanych przez państwo zasad opieki medycznej, które dawały im szanse na poród w godnych warunkach i zapewniały bezpieczeństwo.

Wesprzeć inicjatywę może każdy. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi przepisami, wejdź na naszą stronę prawodogodnegoporodu.interia.pl i wyślij list do posłów.

***

Dotychczas obowiązujące rozporządzenia znajdziesz tutaj:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowegoPAP/INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama