Reklama

Reklama

Koronawirus w Polsce. Czy mogę wyjechać na weekend do...?

W ramach akcji "Interia mi odpowiada" udzielamy odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce. Wielu czytelników pyta o przejazdy samochodem: na weekend, do rodziców, do dziewczyny - zebraliśmy wszystkie pytania i odpowiadamy na podstawie bloga "Dogmaty Karnisty" prowadzonego przez Mikołaja Małeckiego z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Wśród wielu pytań, które otrzymaliśmy od naszych czytelników, bardzo często pojawiają się wątpliwości związane z weekendowymi wyjazdami czy przejazdami samochodem z punktu A do punktu B. Postanowiliśmy zebrać kilka powtarzających się pytań i udzielić na nie odpowiedzi.

Reklama

Czy mogę wyjechać autem 60 km (80 km/100 km itp.) za miasto na cały weekend do swojego domku?

Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor bloga Dogmaty Karnisty: TAK

Jeżdżenie autem jest przemieszczaniem się, które jest objęte restrykcjami z § 5 rozporządzenia. Dozwolone jest przemieszczenie się "w celu" określonym w przepisie.

§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub pro-wadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą - także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Najbardziej elastyczna jest klauzula "zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego". 

Jak ocenia Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego UJ - wyjazd rekreacyjny za miasto do własnego domu, by odpocząć spełnia cechę zaspokojenia niezbędnej potrzeby. Odpoczynek, relaks, zdrowie psychiczne to istotne aspekty naszego funkcjonowania w społeczeństwie i wśród najbliższych.

"Szczególnie w tym stresującym i ciężkim okresie należy dopuścić możliwość odpoczynku we własnym domu (przemieszczenie się z jednego miejsca zamieszkania do innego). Brak jest ponadto w rozporządzeniu wyraźnej podstawy prawnej, by wykluczyć przemieszczanie się z jednego miejsca zamieszkania do innego lokalu/domu. Nie można zakazać obywatelom znalezienia się we własnym domu! Tak daleko idąca interpretacja sprawiałaby, że przepis rozporządzenia byłby sprzeczny z Konstytucją - a więc niestosowalny" - podkreśla ekspert.

Czy mogę - własnym samochodem - udać się na weekend do narzeczonej, do miejscowości oddalonej przyjmijmy 50 km od mojego miejsca zamieszkania?

Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego UJ: TAK

Spełniony jest cel uzasadniony niezbędną potrzebą życia (relacje międzyludzkie). Jednak - jak podkreśla ekspert - przesiadywanie na ławce, spotkania ze znajomymi itp. nie są uzasadnioną potrzebą. 

Jestem zameldowany w miejscowości A, gdzie jestem współwłaścicielem mieszkania. Obecnie jestem u rodziców w miejscowości B. Chcę w piątek pojechać samochodem trasę B-A-B celem sprawdzenia stanu mieszkania, sprawdzenia poczty itp.

Tak, tego typu działanie wiąże się zarówno z pomocą rodzicom, jak i troską o swoją własność, dlatego spełnia szeroką definicję uzasadnionych potrzeb.

To samo dotyczy przejazdu samochodem w celu przewiezienia członka rodziny do lub z pracy. Jak podkreśla ekspert - to niezbędna potrzeba dnia codziennego, związana z bardzo istotnym aspektem funkcjonowania społecznego - aktywnością zawodową.

Czy mogę pojechać z żoną na działkę?
Czy mogę jechać na ryby?

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy