Reklama

Reklama

Jak głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich 2020?

Kiedy wyborca dostanie pakiet do głosowania korespondencyjnego? Co wchodzi w jego skład? Jak wypełnić karty do głosowania? Wyjaśniamy.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące najbliższych wyborów. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z głosowaniem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Wyborca, który zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego, na kilka dni przed wyborami otrzyma specjalny pakiet wyborczy. W skład kompletnego pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania (osoby niewidome otrzymają na życzenie specjalne naklejki sporządzone w alfabecie Braille'a). Karty do głosowania wchodzące w skład pakietów wyborczych powinny posiadać stosowne oznaczenia, gwarantujące ich autentyczność.

Reklama

Głosując korespondencyjnie, należy najpierw wypełnić kartę do głosowania, stosując się do instrukcji zawartych w pakiecie wyborczym. Wypełniona karta powinna zostać umieszczona w przeznaczonej do tego kopercie (oznaczonej i opisanej jako: "Koperta na kartę do głosowania"), a następnie dokładnie zaklejona. Koperty niezaklejone nie będą brane pod uwagę przez komisje wyborcze. W dalszej kolejności, zaklejoną kopertę z wypełnioną kartą do głosowania trzeba umieścić w kopercie zwrotnej. W tej samej kopercie musi się również znaleźć formularz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, własnoręcznie wypełniony przez wyborcę i zawierający jego imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz odręczny podpis. Jeśli w kopercie zwrotnej nie znajdą się oba dokumenty (tj. karta do głosowania oraz formularz oświadczenia), głos oddany przez wyborcę nie zostanie wzięty pod uwagę w procesie ustaleniu wyniku wyborów.

Kopertę zwrotną zawierającą kartę do głosowania i formularz oświadczenia należy wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej. Należy to uczynić najpóźniej dwa dni przed właściwym terminem głosowania, czyli do 26 czerwca. W tym samym terminie, kopertę zwrotną można także doręczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu). Wyborcy mogą również dostarczać koperty zwrotne bezpośrednio do obwodowych komisji wyborczych w obwodzie głosowania, w którym są wpisani do rejestru wyborców. Mogą to czynić osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL