Reklama

Reklama

Czy można jechać do rodziny na święta wielkanocne?

Po zaostrzeniu przepisów związanych z wychodzeniem z domu w czasie epidemii, na ulicach miast i na drogach pojawiło się więcej funkcjonariuszy. Pojawiły się liczne pytania o zbliżające się święta. Czy można jechać do rodziny na święta wielkanocne? Czy mogę dostać za to mandat? Odpowiadamy.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Za nieuzasadnione opuszczenie domu (np. m.in. wyjście na spacer czy przejazd samochodem w innym celu niż ujęto w rozporządzeniu) grożą surowe kary. Przypomnijmy, kiedy jest ono uzasadnione: 

Reklama

"§ 5. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą - także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Czy można zatem pojechać swoim samochodem do rodziny na Wielkanoc? 

Jeżeli przejazdy samochodem mogą się odbywać jedynie w uzasadnionych sytuacjach (patrz punkty wyżej) - to odwiedziny u rodziny (jeżeli nie jest to opieka na najbliższymi), podobnie jak spotkania towarzyskie, nie są niezbędną potrzebą dnia codziennego i mogą być niewystarczającym powodem do uniknięcia mandatu. Oczywiście każdy przypadek jest inny i wymaga odrębnej analizy, a w razie wątpliwości co do nałożenia kary, można odwołać się do sądu.

O pozostanie w domach podczas świąt apelują zarówno lekarze i eksperci, jak i sam minister zdrowia Łukasz Szumowski. 

"Mamy dane, że jeżelibyśmy 'uwolnili' naród, państwo, ludzi na święta, to byśmy mieli o 10, 20, 30 proc. więcej, a czasami o 50 proc. więcej zachorowań" - powiedział.

Szumowski podkreślił, że obecne działania ograniczające przemieszczanie się przyniosły widoczny efekt.

"Wierzę, że ludzie dostrzegają sens tego, co się dzieje. Widzimy, że te krzywe przyrostu, w których oczekiwaliśmy, że będziemy już mieli 10 tys. zakażeń, jednak troszkę są wypłaszczone. Widać, że tu mamy efekt tej izolacji" - dodał.

"Z moich analiz, robionych na polskich danych, wynika, że na dzień wczorajszy, gdyby nie te interwencje, mielibyśmy ponad 16 tys. chorych. To pokazuje, o ile zredukowaliśmy napór pacjentów. Mamy ponad 4 tys., a nie 16 tys." - poinformował.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawiruszem dostępne są także na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj także:
Czy mogę wyjechać na weekend do...?  
Czy mogę pojechać z żoną na działkę?
Czy mogę jechać na ryby?

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy