Reklama

Reklama

Jak poznamy nowego papieża?

11 lutego 2013 roku świat obiegła informacja o abdykacji papieża Benedykta XVI ze Stolicy Apostolskiej. To drugi taki przypadek w historii papiestwa, po tym, jak w 1295 roku zrezygnował papież Celestyn V. Rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi ogłosił, że nowego papieża powinniśmy poznać jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Skład kolegium wybierającego papieża nie może przekraczać 120 kardynałów. Kardynałowie elektorzy oraz osoby pomocnicze, pracujące przy sprawnym przebiegu wyborów, muszą mieszkać w odpowiednich pomieszczeniach Watykanu. Służy do tego Dom Świętej Marty.

Wszyscy biorący udział w wyborze nowej głowy Kościoła katolickiego mają obowiązek zachowania tajemnicy wszystkiego, co dotyczy bezpośrednio i pośrednio samego wyboru. Kardynałowie nie mogą kontaktować się między sobą ani również z nikim z zewnątrz.

Prawo wyboru nowego papieża mają jedynie kardynałowie, którzy przed wystąpieniem wakatu na Tronie Piotrowym nie ukończyli 80 lat. Miejscem, gdzie dokonują wyboru, jest Kaplica Sykstyńska.

Reklama

Termin konklawe

Konklawe, czyli czas wyboru nowego papieża, odbywa się piętnastego dnia, ale najpóźniej dwudziestego, od momentu powstania wakatu na tronie Stolicy Apostolskiej. Jest to czas, jaki mają kardynałowie na dotarcie i stawienie się na konklawe. Oznacza to, że konklawe najpóźniej rozpocznie się 20 marca.

W pierwszej fazie głosowania kardynałowie oddają głosy na specjalnie przygotowanych kartach, na których w miarę nierozpoznawalnym charakterem pisma zapisują imię kandydata. Następnie karty wrzucane są do specjalnie przygotowanej urny i następuje liczenie głosów. Jeżeli liczba kart nie zgadza się z liczbą biorących udział w głosowaniu, wówczas karty zostają spalone i dochodzi do kolejnego głosowania.

Aby móc ogłosić, że został wybrany nowy papież, kandydat na Stolicę Apostolską musi uzyskać dwie trzecie głosów. W przeciwnym razie konklawe przeciąga się w czasie, aż do momentu uzyskania kompromisu między kardynałami elektorami.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie uda się wybrać papieża, wówczas tego samego dnia dochodzi do ponownego głosowania. Jeżeli brak porozumienia kardynałów przeciągnie się do trzech dni, wówczas zostaje ogłoszona jednodniowa przerwa.

Jeżeli w kolejnym głosowaniu nie uda się osiągnąć porozumienia, następuje kolejna przerwa, a po niej seria siedmiu głosowań. Jeżeli i tym razem nie uda się dokonać wyboru, kardynałowie zostaną poproszeni o wybór metody, za pomocą której można by było dokonać wyboru nowego papieża.

Dym z komina Kaplicy Sykstyńskiej

Nie można jednak odstąpić od wymogu, by ważny wybór dokonał się albo przez absolutną większość głosów, albo przez głosowanie tylko na imiona dwóch kandydatów, którzy w poprzednich głosowaniach otrzymali najwięcej głosów.

Znakiem dla wszystkich obserwujących, czy kardynałowie dokonali wyboru, czy nie, jest dym wydostający się z komina Kaplicy Sykstyńskiej. Jeżeli jest on biały, oznacza to, że kolegium dokonało wyboru. Czarny dym oznacza, że konklawe trwa dalej.

- Papież Benedykt XVI abdykował 28 lutego. Na czas sede vacante, czyli do końca konklawe, będzie mieszkał w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Następnie przeprowadzi się do klasztoru klauzurowego na terenie Watykanu.

Benedykt XVI nie weźmie udziału w konklawe ze względu na zaawansowany wiek.

Mateusz Maciejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy