Reklama

Reklama

​Wyniki matur 2021. Ile osób zdało egzamin?

W poniedziałek od rana wszyscy abiturienci mogą sprawdzić swoje wyniki matur. - Trzeba brać pod uwagę, że ta matura odbywała się w bardzo trudnych warunkach, warunkach pandemii - mówił wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Jak dodał, "matura wypadła dobrze. Nie ma większych odstępstw". Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczną maturę zdało 74,5 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. - Rzezi nie ma - dodał dyrektor CKE Marcin Smolik.

Od 8:30 uczniowie mogli sprawdzić swoje wyniki w tzw. systemie ZIU - Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika.

CKE przygotowała w tym roku 317 arkuszy z 24 przedmiotów. Do egzaminu przystąpiło 273 419 abiturientów.

Maturę zdało 74,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. 7,8 proc. uczniów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego. Będą mogli przystąpić do egzaminu w przyszłym roku.

Reklama

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc.

Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

Obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 93 proc. absolwentów, a z matematyki 79 proc. Najczęściej wybierany j. angielski na poziomie podstawowym zdało 94 proc. uczniów.

Ponad połowa punktów z języka polskiego

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 55 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 58 proc., a wśród absolwentów techników - 50 proc.), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 56 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 62 proc., a wśród absolwentów techników - 47 proc.), z języka angielskiego - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 82 proc., a wśród absolwentów techników - 67 proc.).

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc.) określonych w podstawie.

- Jedna z gazet wieszczyła rzeź. Rzezi nie ma - powiedział Smolik prezentując wyniki tegorocznych matur.

Równocześnie dyrektor Smolik zaznaczył, że tegoroczne wyniki matur są lepsze niż miało to miejsce w roku ubiegłym.

Minimum 30 proc.

Matury rozpoczęły się we wtorek, 4 maja.

Pisemna sesja egzaminacyjna trwała do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpoczęła się 19 maja i zakończyła 21 maja. Maturzyści - tak jak w latach ubiegłych - musieli przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Abiturienci, którzy nie mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Można się odwołać

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL