Reklama

Reklama

Matura z historii. Najważniejsze informacje

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. W tym roku maturzyści zmierzą się z nim 17 maja o godz. 9:00.

Reklama

Do egzaminu z historii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Reklama

W roku 2021 egzamin maturalny z historii będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych przez Ministra Edukacji i Nauki, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Dodatkowy termin, dla osób, które nie mogą przystąpić do matury w maju to 16 czerwca.

Tematy wypracowań z historii matura 2020:

Temat 1. Od religii prześladowanej do religii panującej. Scharakteryzuj zmiany w sytuacji chrześcijan i statusie ich religii w imperium rzymskim I-IV wieku.

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa 

Temat 2. Miasta zawsze pełniły funkcję drogowskazu. Odnieś się do powyższej tezy, charakteryzując polityczną, społeczno-gospodarczą i kulturową rolę miast w średniowiecznej Europie.

Mieszkańcy miast

Gospodarka średniowiecza

Kultura średniowiecza

Temat 3. Wyjaśnij przyczyny i scharakteryzuj przejawy kryzysów wewnętrznych Rzeczypospolitej w XVII wieku.

Rzeczpospolita w XVII wieku

Wojny Rzeczypospolitej z sąsiadami w XVII wieku

Temat 4. Porównaj procesy zjednoczeniowe Włoch oraz Niemiec w XIX wieku

Zjednoczenie Włoch w XIX wieku

Zjednoczenie Niemiecmw XIX wieku

Temat 5. Scharakteryzuj najważniejsze problemy społeczne II Rzeczypospolitej i oceń próby ich rozwiązania.

Sytuacja gospodarcza w II Rzeczpospolitej

Wielonarodowościowy charakter II Rzeczpospolitej

Kultura II Rzeczpospolitej

Tematy wypracowań z historii matura 2019

Temat 1: Porównaj sytuację niewolników w społeczeństwach starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu.

Kultura Izraelitów

Mezopotamia

Egipt

Starożytna Grecja

Niewolnictwo w Rzymie

Temat 2: Karol Wielki był prekursorem zjednoczonej Europy. Ustosunkuj się do powyższej tezy, charakteryzując dokonania tego władcy w aspekcie politycznym, gospodarczym i kulturowym.

Najważniejsze ośrodki polityczne we wczesnym średniowieczu: Rządy Karola Wielkiego

Monarchia Karola Wielkiego

Temat 3: Przedstaw wpływ idei oświeceniowych na zmiany ustrojowe, społeczno-gospodarcze i kulturowe w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Oświecenie w Polsce

Komisja Edukacji Narodowej i reforma szkolnictwa polskiego

Panowanie Augusta III Sasa, wojny o tron polski

Temat 4: Brak wiary w zwycięstwo, dysproporcja sił czy obojętność Europy na los Polaków? Scharakteryzuj przyczyny upadku powstania listopadowego i oceń, która z nich miała decydujący wpływ na jego klęskę.

Powstanie listopadowe i jego znaczenie

Wojna z Rosją w 1831 roku

Temat 5: Polska wobec agresji sąsiadów. Scharakteryzuj i oceń postawę polskiej armii, władz i społeczeństwa, a także sojuszników Polski w trakcie wojny obronnej w 1939 roku.

Ziemie polskie w latach 1939 -1941

Wojna obronna Polski w 1939 roku

Działania wojenne w latach 1939 -1945

Zrób test i zobacz, jakie wątki warto jeszcze raz powtórzyć!

Ogólne wymagania egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym 

I. Chronologia historyczna. 

Zdający sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdający tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę

Szczegółowe wymagania do tegorocznej matury z historii po zmianach spowodowanych koronawirusem znajdziecie tutaj

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r.

Zobacz także: Powtórka przed maturą z historii. Ważne daty - sprawdź się!

Powtórka z epok

Więcej powtórek znajdziesz w aplikacji Omnibus w olimpiadach, które przygotowaliśmy dla uczniów przed maturą. Wystarczy pobrać apkę i spróbować swoich sił, rywalizując z uczniami z całej Polski. Do 4 maja maturzyści znajdą tam olimpiady z każdej epoki literackiej, która może pojawić się na egzaminie. Użytkownicy darmowej aplikacji mogą powtarzać materiał, zdobywać odznaczenia i walczyć o medale. To również dobre miejsce na znalezienie materiałów z innych przedmiotów.

Do matury zostało niewiele czasu, więc warto zadbać o skuteczną powtórkę, np. metodą trzech kroków.

Pobierz aplikację Omnibus 


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje