Reklama

Reklama

Matura 2021 z języka polskiego zakończona. Co było? Tematy

Zakończyła się matura 2021 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdający mieli na napisanie egzaminu 170 minut. Już po godz. 14:00 opublikujemy na Interii Arkusz CKE i proponowane odpowiedzi. Z pierwszych relacji wynika, ze w tym roku na maturze jeden z tematów rozprawki dotyczył "Lalki" Bolesława Prusa, a drugi "Ziemi Obiecanej" Władysława Reymonta.

Matura 2021 z polskiego na poziomie podstawowym składała się - jak co roku - z dwóch części. W pierwszej maturzyści musieli rozwiązać test oraz napisać tekst własny. Do wyboru mieli napisaniem rozprawki na jeden z dwóch podanych tematów lub analizę tekstu poetyckiego.

Zobacz także: Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. Arkusz CKE i odpowiedzi

Z relacji maturzystów wynika, że jeden z tematów rozprawki dotyczył "Lalki" Bolesława Prusa, która jest lekturą obowiązkową w szkole ponadpodstawowej. Zdaniem maturzystów brzmiał następująco: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu". Rozprawkę trzeba napisać, odwołując się właśnie do "Lalki". Drugim temat dotyczył "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta. Nawiązując do tego utworu zdający rozwijali temat: "miasto - przyjazne czy wrogie człowiekowi". 

Reklama

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz zamieszczony w arkuszu CKE, postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Według maturzystów w tym roku należało zinterpretować wiersz Beaty Obertyńskiej "Strych".

Matura 2021. Doszło do incydentów na Mazowszu

Kiedy rozpoczęła się matura z języka polskiego na poziomie podstawowym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik informował: - Nie mamy żadnych sygnałów na temat tego, żeby działo się coś niepokojącego. Wygląda na to, że matury rozpoczną się spokojnie - powiedział tuż przed egzaminem Marcin Smolik.

W mediach zaczęły się jednak pojawiać doniesienia o serii incydentów na Mazowszu. Jak ustaliła Interia, policja i straż pożarna pracują m.in. w szkołach w Radomiu i powiecie radomskim po tym, jak rano przed rozpoczęciem matury z języka polskiego placówki oświatowe otrzymały e-maile o podłożonych ładunkach wybuchowych. Zgłoszenia o podłożeniu bomby pojawiły się także w Kaliszu i Kielcach. 

Dyrektor CKE Marcin Smolik poinformował Interię, że mimo alarmów nigdzie matury nie zostały przełożone. - W kilku miejscach alarmy wpłynęły na opóźnienie egzaminu maturalnego. Jednak w żadnej ze szkół nie rozpoczął się on później niż o 9:45. Tak wynika z informacji, które otrzymałem od dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych - powiedział szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Zobacz także: Matura 2021. Harmonogram egzaminów 

Matura 2021. Arkusze CKE i proponowane odpowiedzi w Interii 

W raporcie specjalnym Interii "Matura 2021. Arkusze" już po zakończonych egzaminach będziemy codziennie publikować arkusze CKE wraz z odpowiedziami, które zaproponują nasi eksperci. 

Arkusza CKE z języka polskiego - poziom podstawowy wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta znajdziecie u nas dziś tuż po godz. 14:00.

Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

Matura 2021 w reżimie sanitarnym 

W związku z pandemia koronawirusa matura 2021 odbywa się w reżimie sanitarnym. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu.

Na maturę nie można też przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Są jednak dwa wyjątki. Na maturę może przyjść osoba, która przechorowała COVID-19 i jest ozdrowieńcem a także osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Jedak już podczas trwania matury uczeń może zdjąć maseczkę. Szczegółowo o reżimie sanitarnym na maturze 2021 piszemy tutaj 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy