Reklama

Reklama

Matura 2021 z języka niemieckiego. Najważniejsze informacje

Tegoroczny egzamin z języka niemieckiego będzie wyjątkowy. Obniżony oczekiwany poziom językowy i brak obowiązkowego egzaminu ustnego to niejedyne zmiany. Co czeka maturzystów zdających maturę z niemieckiego w 2021?

Reklama

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W tym rozporządzeniu są informacje m.in. o zniesieniu obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Harmonogram matur z języka niemieckiego 2021

Reklama

13 maja maturzyści zmierzą się z podstawą z języka niemieckiego, a 14 maja do egzaminu przystąpią ci, którzy wybrali rozszerzenie lub poziom dwujęzyczny. Egzaminy rozpoczną się o godz. 14:00.

19-21 maja odbędą się egzaminy ustne. Mogą przystąpić do nich osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Przygotuj się do matury ustnej z serwisem Opracowania.pl (kliknij!)

Język niemiecki jako przedmiot obowiązkowy (poziom podstawowy) - wymagania

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Czas trwania: 120 minut.

Język niemiecki jako przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) - wymagania

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Czas trwania: 150 minut (na poziomie dwujęzycznym - 180 minut)

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne po zmianach spowodowanych pandemią koronawirusa znajdziecie tu (kliknij!)

Dłuższa wypowiedź pisemna - czego można się spodziewać?

Najważniejsza na egzaminie jest dłuższa wypowiedź pisemna. Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu.

Przykładowe wypracowania na różne tematy z pomocnym słowniczkiem ważnych pojęć znajdziecie w serwisie Opracowania.pl

Dla poziomu podstawowego jest to tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo e-mail, wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, zaproszenia, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów.

W arkuszu maturalnym umieszczone jest jedno zadanie (bez możliwości wyboru); polecenie w języku polskim; w treści zadania podane są cztery elementy, które zdający powinien rozwinąć w wypowiedzi. Należy napisać od 80 do 130 słów. Nie można znacząco przekraczać tej liczby. Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Dla poziomu rozszerzonego jest to tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

W arkuszu maturalnym rozszerzonym są umieszczone dwa tematy w języku polskim, zdający wybiera jeden z nich i tworzy tekst; każdy temat zawiera dwa elementy, które zdający powinien omówić w wypowiedzi. Należy napisać 200-250 słów i podobnie, jak w podstawie, za znaczące przekroczenie tego limitu można stracić punkty! Tolerancja wynosi 10% słów w jedną lub w drugą stronę.

To za mało? Więcej przykładowych wypracowań po niemiecku znajdziecie tu.

Tematy wypowiedzi pisemnej z arkuszy maturalnych z poprzednich lat

POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki - poziom podstawowy - próbna matura 2021

Twój brat rozpoczął studia na uniwersytecie w Londynie. W e-mailu do koleżanki z Niemiec:

 • poinformuj, jaki kierunek studiów wybrał i dlaczego właśnie ten,
 • napisz, co sądzą Twoi bliscy o jego decyzji studiowania w Londynie,
 • opisz mieszkanie brata w Londynie,
 • zachęć koleżankę, aby wybrała się z Tobą w odwiedziny do Twojego brata.


Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniu, które jest podane). Podpisz się jako XYZ.

Język niemiecki - poziom podstawowy - matura 2020

Wziąłeś/Wzięłaś udział w debacie na temat modelu szkoły przyszłości. Na swoim blogu:

 • poinformuj, w jaki sposób dowiedziałeś(-aś) się o tej debacie,
 • opisz wizję szkoły przyszłości zaprezentowaną przez Ciebie podczas debaty,
 • napisz, jak koledzy zareagowali na Twoje wystąpienie w debacie,
 • zachęć czytelników do zorganizowania podobnej debaty i udziel rad z tym związanych.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniu, które jest podane). Podpisz się jako XYZ.

Język niemiecki - poziom podstawowy - próbna matura 2020

Na czas studiów w Niemczech zamieszkałeś(-aś) u swojej rodziny w Berlinie. W liście do koleżanki z Niemiec:

 • wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś(-aś) się zamieszkać u rodziny w Berlinie,
 • napisz o powitaniu, jakie zgotowała Ci rodzina w Berlinie,
 • opisz pokój, w którym teraz mieszkasz,
 • przedstaw wady mieszkania u rodziny.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniu, które jest podane). Podpisz się jako XYZ.

POZIOM ROZSZERZONY

Język niemiecki - poziom rozszerzony - próbna matura 2021

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat wybrany przez Ciebie, zakreślając jego numer.

1. Czy teatr może być dziś atrakcyjny dla młodzieży? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na ten temat, uwzględniając argumenty odnoszące się do repertuaru i dostępności tej formy kultury.

2. W Twojej miejscowości odbyła się kampania "Smart Stop", która miała zwrócić uwagę na problem, jakim jest korzystanie z telefonów komórkowych przez uczestników ruchu drogowego. Napisz artykuł do gazety internetowej, w którym zrelacjonujesz przebieg tej kampanii oraz przedstawisz swoją opinię dotyczącą jej skuteczności.

Język niemiecki - poziom rozszerzony - matura 2020

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat wybrany przez Ciebie, zakreślając jego numer.

1. Coraz więcej osób zamieszcza swoje prywatne fotografie na portalach społecznościowych. Napisz na ten temat rozprawkę, w której przedstawisz pozytywne i negatywne strony takiego zjawiska.

2. Podczas wakacji Ty wraz z innymi wolontariuszami pracowaliście w schronisku dla zwierząt. Napisz do lokalnej gazety artykuł, w którym:

 • napiszesz, co Cię zaskoczyło podczas pracy w tym schronisku,
 • zachęcisz do adopcji zwierząt ze schroniska.

Język niemiecki - poziom rozszerzony - próbna matura 2020

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat wybrany przez Ciebie, zakreślając jego numer.

1. Studenci coraz częściej decydują się dodatkowo na pracę zarobkową. Napisz rozprawkę na ten temat, w której przedstawisz pozytywne i negatywne strony takiego zjawiska.

2. Chcesz zorganizować szkolny festiwal teatralny. W artykule do szkolnej gazety internetowej:

 • opisz proponowany program tego festiwalu,
 • napisz, w jaki sposób pozyskasz pieniądze na ten festiwal.

Pobierz aplikację Omnibus w sklepie Google Play

Do matury zostało niewiele czasu, więc warto zadbać o skuteczną powtórkę, np. metodą trzech kroków.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje