Reklama

Reklama

Matura 2021. Polski poziom rozszerzony. Ważne informacje, porady CKE

W poniedziałek 10 maja odbędzie się matura 2021 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Co roku polega on na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów. Wszystkim maturzystom, którzy będą zdawać ten przedmiot przypominamy, że już po 14:00 opublikujemy przykładowy klucz odpowiedzi z matury – polski poziom rozszerzony. Co jeszcze musicie wiedzieć przed maturą?

Matura 2021 z języka polskiego rozszerzonego. Co było w zeszłym roku?

Przypomnijmy, że w ubiegły roku zdający polski rozszerzony mieli do wyboru dwa tematy. Temat pierwszy brzmiał: Określ, jaki problem podejmuje Bożena Chrząstowska w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów. Temat ten wymagał od zdającego napisania wypowiedzi argumentacyjnej związanej z dołączonym fragmentem tekstu krytycznoliterackiego Bożeny Chrząstowskiej "Prawda i "zmyślenie" literackie"

Z kolei temat drugi wymagał wykonania interpretacji porównawczej  utworów poetyckich Jana Kochanowskiego "Do snu" oraz Zbigniewa Herberta "Język snu".

Reklama

Na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Matura 2021. Język polski poziom rozszerzony. Porady

Centralna Komisja Egzaminacyjna radzi maturzystom, by zaczynając pracować z tekstem bardzo uważnie go przeczytali. To kluczowe, by kolejne etapy mogły przebiec pomyślnie. W przypadku tekstu, zdający powinni w sposób szczegółowy go przeanalizować - na poziomie logiki wywodu i warstwy znaczeniowej. 

"Odczytanie załączonego w arkuszu maturalnym tekstu musi być ukierunkowane na określenie głównego problemu wypowiedzi oraz nazwanie i odtworzenie autorskiego rozwiązania tego problemu. Realizując zadanie, zdający powinien najpierw szukać odpowiedzi na następujące pytania: o czym jest tekst, jaki problem został w nim poruszony, jakie argumenty wykorzystuje autorka i jakimi przykładami posługuje się w celu przedstawienia problemu, jakie rozwiązanie problemu proponuje" - radzą specjaliści z CKE, autorzy analizy wyników z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w ubiegłym roku.

Matura 2021 z polskiego na poziomie rozszerzonym. Wyniki

Jak poszło zdającym maturę z polskiego na poziomie rozszerzonym w ubiegły roku? Wyniki przedstawia poniższy wykres. Z kolei rezultaty matury 2021 zostaną ogłoszone 5 lipca.

Zobacz także: Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi 

Matura 2021. Polski podstawowy, matematyka, angielski

Sesja maturalna 2021 trwa od 4 maja. W naszym raporcie specjalnym "Matura 2021" codziennie publikujemy za CKE arkusze maturalne wraz z przykładowymi rozwiązaniami, które dla maturzystów proponuje sztab naszych ekspertów.

Odpowiedzi z polskiego na poziomie rozszerzonym oraz arkusz znajdziecie na stronie Interii tuż po godz. 14:00.

Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

Matura 2021 z języka angielskiego poziom rozszerzony. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

Matura 2021. Tylko trzy przedmioty obowiązkowe 

Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

CKE podała, że z możliwości niezdawania w tym roku przedmiotu dodatkowego zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy