Reklama

Reklama

Matura 2021: Dodatkowa sesja egzaminów

Rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych 2021. W terminach od 1 do 16 czerwca matury będą zdawać osoby, które nie mogły podejść do egzaminów w sesji głównej - majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych. O godz. 9:00 rozpoczyna się matura z języka polskiego.

Podobnie jak egzaminy z sesji głównej także te w sesji dodatkowej odbędą się w reżimie sanitarnym.

Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić abiturienci niemogący go zdawać w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, a którzy złożyli w tej sprawie wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów i techników, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników.

Z danych przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że maturę z polskiego na poziomie podstawowym ma zdawać łącznie 905 abiturientów, na poziomie rozszerzonym 236 osób. Z matematyki na poziomie podstawowym - 1213, a na poziomie rozszerzonym - 255 osób. Angielski - najczęściej zdawany na maturze język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym - 918 osób, na rozszerzonym - 512, a na dwujęzycznym - 6 osób.

Reklama

Egzamin z niemieckiego ma zdawać na poziomie podstawowym 48 abiturientów, na rozszerzonym - 22, a na dwujęzycznym - jedna. Z rosyjskiego na poziomie podstawowym - 22 osoby, na rozszerzonym - 8; z hiszpańskiego na poziomie podstawowym - 4 osoby, na poziomie rozszerzonym - 2; z włoskiego na poziomie podstawowym - 4, a na rozszerzonym - jedna osoba. Egzaminu z francuskiego na poziomie podstawowym nikt nie będzie zdawał, a na poziomie rozszerzonym - 2 osoby

Maturę z biologii ma zdawać 374 abiturientów, z chemii - 314, z fizyki - 92, z filozofii - 15, z geografii - 141, informatyki - 56, historii - 90, historii sztuki - 18, historii muzyki - 3, z języka łacińskiego i kultury antycznej - 3, a z wiedzy o społeczeństwie - 80 osób. Dwie osoby będą zdawać egzamin z matematyki w języku angielskim.

Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi

Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Sesja dodatkowa matury 2021. Harmonogram 

Dodatkowa sesja maturalna potrwa do 16 czerwca. Egzaminy - tak jak w sesji głównej - przeprowadzane będą rano (rozpoczną się o godzinie 9.00) i po południu (o godzinie 14.00).

W pierwszym dniu - 1 czerwca, we wtorek rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu - z polskiego na poziomie rozszerzonym.

2 czerwca, w środę rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z matematyki na poziomie rozszerzonym.

3 czerwca, w czwartek, przypada Boże Ciało. Tego dnia egzaminy nie są przeprowadzane, tak samo w piątek 4 czerwca.

7 czerwca, w poniedziałek rano będą egzaminy z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z historii sztuki, z filozofii oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

8 czerwca, we wtorek rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu egzaminy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i poziomie dwujęzycznym.

9 czerwca, w środę rano będzie egzamin w biologii, a po południu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym.

10 czerwca, w czwartek rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym.

11 czerwca, w piątek rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym.

14 czerwca, w poniedziałek rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

15 czerwca, we wtorek rano będzie egzamin z fizyki, a południu z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym.

16 czerwca, w środę, w ostatnim dniu sesji dodatkowej, rano będą egzaminy z historii i historii muzyki, a po południu z matematyki w języku angielskim.

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

MATURA 2021. Język polski na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2021: Obowiązkowe trzy egzaminy 

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. W sesji dodatkowej egzamin ustny będą w tym roku zdawać tylko dwie osoby, obie z języka angielskiego.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

MATURA 2021: Matematyka poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE i ROZWIĄZANIA 


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy